ยูเอ็นบรรจุกรณีการชุมนุมในอิหร่านเข้าสู่วาระพิจารณาตามแรงผลักดันของอเมริกา

62

วันที่ 5 มกราคม สหประชาชาติ อันมีคาซัคสถานเป็นประธานที่ประชุม ได้บรรจุวาระการชุมนุมประท้วงในอิหร่านเข้าสู่วาระการประชุมจากการนำเสนอของสหรัฐอเมริกาในวันนี้

ทั้งนี้มีผู้ชุมนุมในหลายเมืองในอิหร่านได้ชุมนุมประท้วงปัญหาเศรษฐกิจมนช่วงรอยต่อปี 2017-1918 และมีการก่อการจราจลบุกพังร้านค้าและบ้านเรือนชาวบ้านจนนำไปสู่การสลายการชุมนุมที่มีผู้เสียชีวิต 17 คน โดยโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่า จะดำเนินการบางอย่างกับอิหร่าน จนมีการผลักดันวาระเข้าสู่ที่ประชุมยูเอ็น