“ครูอาวุโสแนะส่งเสริมภาษาไทยให้เยาวชนในชายแดนใต้ เนื่องในงานวันครูที่ยะลา.’

195

วันครูที่ จ.ยะลา ตัวแทนครูอาวุโสแนะพัฒนาครูให้มีจิตสำนึก พร้อมส่งเสริมภาษาไทยให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต วันนี้ (16 ม.ค.) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นายเจษฏา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีงานวันครู ที่จัดขึ้นในวันที่ 16 ม.ค.61 โดยมีครู อาจารย์ใน จ.ยะลา นับพันคนเดินทางเข้าร่วมพิธี โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการกล่าวระลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์ การอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561 การมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลเดชูเกียรติให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ นางสมบูรณ์รัตน์ สุวรรณราช ผอ.โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมืองยะลา ในฐานะตัวแทนครูอาวุโสประจำการ ได้เปิดเผยว่า สำหรับวันครูวันนี้ สิ่งที่ตนเองคิด และควรพัฒนาให้กับเยาวชนในพื้นที่ คือการสร้างความตระหนัก ให้มีต้นแบบที่ดี เด็กก็จะดีไปด้วย เพราะฉะนั้นควรจะมีการพัฒนาคุณครูให้มีจิตสำนึกของความเป็นครู และพัฒนาด้านการใช้ภาษาไทย เราจำเป็นต้องหาครูที่มีความสามารถด้านภาษาไทย และเก่ง มาสอนเยาวชนในพื้นที่ เพราะภาษาไทยเป็นภาษากลาง และวัดผลการเรียนรู้ที่ต้องนำไปสอบแข่งขันทั่วประเทศ ซึ่งหากเด็กมีความเข้าใจภาษาไทย และสามารถต่อยอดทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้ เนื่องจากในปัจจุบันการใช้ภาษาไทย ยังคงมีปัญหากับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงรับการสื่อสารกันไม่เข้าใจ ซึ่งจะส่งผลให้มีปัญหาต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น.

cr:Azman.