พร้อมแล้วต้อนรับทุกท่าน! ขอเชิญร่วมงาน “รวมน้ำใจสู่มัสยิดเคหะบางพลี(ดารุ้ลมูฮาญีรีน)”

285

ขอเชิญร่วมงาน “รวมน้ำใจสู่มัสยิดเคหะบางพลี(ดารุ้ลมูฮาญีรีน)”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการมัสยิดดารุ้ลมูฮาญีรีน กำหนดจัดงาน “รวมน้ำใจสู่มัสยิดเคหะบางพลี(ดารุ้ลมูฮาญีรีน)” ที่มัสยิด วริเวณซอย ฝ.7 เคหะบางพลีเมืองใหม่ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เพื่อหารายได้เพื่อกิจการมัสยิดและเพื่อการศึกษาเยาวชนและมูอัลลัพ โดยมีนายสมพร หลงจิ เป็นประธานจัดงาน รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน ในเวลา 18.30 น.


ในงานมีกิจกรรมการแสดงของเยาวชน มีน้ำชาการกุศล มีการจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะอาหารภาคใต้ รสชาติภาคใต้แท้ๆ โดยตลอดทั้งวัน ได้จัดเป็นถนนคนเดิน มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าตลอดทั้งวัน

มัสยิดดารุ้ลมูฮาญีรีน สัปยุรุษส่วนใหญ่เป็นมุสลิมต่างถิ่นที่เข้ามาค้าขายและทำงานบริเวณเคหะบางพลี เมือมีจำนวนมากขึ้นจึงมีความเห็นร่วมกันว่า ควรจะสร้างมัสยิดเพื่อเป็นสถานที่ละหมาด และการศึกษาของเยาวชน จึงได้มีการจัดซื้อตึกแถวเพื่อการจัดสร้างมัสยิด จนปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 3 คูหา จุคนละหมาดได้ประมาณ 100 คน มีการศึกษาของเยาวชน และกรอบรมจริยธรรมมุสลิมและมุอัลลัพ เป็นประจำทุกวัน ด้วยสัปบุรุษมีจำนวนไม่มากนัก การทำนุบำรุงมัสยิดอาจจะมีกำลังไม่เพียงพอ

จึงเรียนเชิญทุกท่านช่วยสนับสนุนกิจกรรมของมัสยิด ด้วยการไปร่วมงานหรือร่วมบริจาค ผ่านบัญชี มัสยิด ดารุ้ลมูฮาญีรีนเคหะ เลขที่บัญชี 139-2-38639-5 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาเทพารักษ์ กม. 22

ขออัลเลาะฮ์ตอบแทน ความดีงามของทุกท่าน