โกสุมพิสัยระทม! น่ากลัวมาก พายุพัดบ้านพังยับถล่มทั้งหลัง

153

#พังลงทั้งหลัง คิดดูถ้ามีคนหลบพายุในพายุฤดูซัดบ้านเรือนได้นับความเสียหาย
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 17.50 น. อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายในเบื้องต้น จำนวน 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน 3 มี 3 ครัวเรือนประกอบด้วย
1) หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อน ได้รับความเสียหาย 12 ครัวเรือน
2) หมู่ที่ 6 ต.เขื่อน ได้รับความเสียหาย จำนวน 4 ครัวเรือน
3) หมู่ที่ 7 ต.เขื่อน จำนวน 3 ครัวเรือน
4) หมู่ที่ 6 ต. ยางน้อย ได้รับความเสียหาย 2 ครัวเรือน
5) หมู่ที่ 5 ต.เขื่อน ได้รับความเสียหาย 4 ครัวเรือน
6)หมู่ที่ 4 ต.เขื่อน ได้รับความเสียหาย 3 ครัวเรือน
7) หมู่ที่ 9 ต.เขื่อน ได้รับความเสียหาย 3 ครัวเรือน
8) กุฎีวัดสุนทราราม หมู่ที่ 3 ต.เขื่อน เสียหาย 1 หลัง
9) รถยนต์ถูกต้นไม้ล้มทับเสียหาย 1 คัน
10) สายไฟแรงสูงขาด จำนวน 3 เส้น ไฟฟ้าทั้งตำบลดับ
– มีการแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน. อบต. เข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยในเบื้องต้น
– เหตุการณ์วาตภัยได้ยุติเวลา 18.00 น. ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและจะได้รายงานความเสียเพิ่มเติมเมื่อสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ที่มา : ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม