กอ.กทม.ได้ที่พึ่งใหม่ หลังตัดญาติ ศูนย์วิทย์ฯจุฬาฯ กอ. 39 จังหวัดเฮ! ส้มหล่นเงิน 800,000 บาท

533

วันที่ 23 มีนาคม คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานคร มีกำหนดลงนามความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ในความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร หรือสถาบันอาหาร โดยตามกำหนดการ นายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จะเป็นตัวแทนลงนาม นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสสว. และนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ที่สถาบันอาหาร

ก่อนหน้านี้ กอ.กทม.ลงนามโดยนายอรุณ บุญชม ทำหนังสือถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้นสังกัดของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 6 หน่วยงานรวมทั้ง สำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธการรับเงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมกิจการฮาลาล จำนวน 800,000 บาท โดยให้เหตุผล 7 ข้อ อาทิ เป็นการแทรกแซงการทำงานองค์กรศาสนาของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เป็นการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งที่ตั้งแต่ปี 2556 กอ.กทม. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์วิทย์ฯ มาตลอด ปีละ 800,000 บาท ในการส่งเสริมกิการฮาลาล และในปี 2559-2560 รับเพิ่มอีก 1.2 ล้าน รวมเป็นปีละ 2 ล้านบาท จากงบประมาณส่งเสริมร้านอาหารมุสลิม แต่ปี 2561 กลับอ้างว่า ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้งบประมาณ จำนวน 800,000 บาทที่กอ.กทม. ปฏิเสธการรับการสนับสนุน ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จะนำไปจัดสรรให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 39 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการต่อไป

รอติดตาม “ดร.วินัย ดะห์ลัน” เปิดใจ กรณีกอ.กทม.ร้องเรียน ทาง Mtoday