จัดแข่งเรือคลองประเวศ ชิงถ้วยผู้ว่ากทม. หวังฟื้นวิถีชีวิตริมน้ำ ย้อนอดีต สมัย ร.5

114

28 มี.ค.61-โรงเรียนสุเหร่าทางควาย ซอยอ่อนนุช 59 เขตประเวศ กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัด “งานสืบสานประเพณี แข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์” ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตประเวศและกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ร่วมกับวัดกระทุ่มเสือปลา มัสยิดยามิอุ้ลอิบาดะห์ และชุมชนในพื้นที่ จัดขึ้นในวันที่ 8 เม.ย.61 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ วัดกระทุ่มเสือปลา และมัสยิดยามิอุ้ลอิบาดะห์ เขตประเวศ เพื่อสืบสานประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวพันกับสายน้ำ รวมถึงอนุรักษ์และพัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำให้เป็นแหล่งสัญจรทางน้ำ อันจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนให้เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลัง

แข่ง "เรือคลองประเวศบุรีรมย์" ชิงถ้วยผู้ว่าฯกทม.7-8 เม.ย.

แข่ง "เรือคลองประเวศบุรีรมย์" ชิงถ้วยผู้ว่าฯกทม.7-8 เม.ย.
สำหรับการจัด “งานสืบสานประเพณี แข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์” ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ  การออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีเขตประเวศ และตลาดชุมชน ณ วัดกระทุ่มเสือปลา การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป 80 ปาง พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และการแสดงโชว์เรือท้องถิ่นโบราณ ณ วัดกระทุ่มเสือปลา ซอยอ่อนนุช 67 เขตประเวศ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน กิจกรรมการล่องเรือท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “เที่ยวท่อง ล่องนที ชมหลากวิถีชุมชน ริมคลองประเวศบุรีรมย์” เที่ยวชมศาสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยวริมคลองประเวศบุรีรมย์

แข่ง "เรือคลองประเวศบุรีรมย์" ชิงถ้วยผู้ว่าฯกทม.7-8 เม.ย.

โดยจะมีพิธีปล่อยขบวนเรือเที่ยวปฐมฤกษ์ ในวันที่ 8 เม.ย.2561 เวลา 09.30 น. ณ ท่าเรือวัดกระทุ่มเสือปลา ล่องไปจนถึงวัดมหาบุศย์ ในส่วนของการแข่งขันเรือประเพณีคลองประเวศบุรีรมย์ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ คลองประเวศบุรีรมย์ บริเวณหน้ามัสยิดยามิอุ้ลอิบาดะห์(สุเหร่าทางควาย)  โดยมีการแข่งขันพายเรือประเภทต่าง ๆ ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แบ่งการแข่งขันเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 1) เรือเพียว ขนาด 12 ฝีพาย ประเภทนักกีฬาอาชีพ 2) เรือกลาง ขนาด 5 ฝีพาย ประเภทนักกีฬาอาชีพ 3) เรือกลาง ขนาด 5 ฝีพาย ประเภทประชาชนในชุมชน 4) เรือหัวใบ้ท้ายบอด ขนาด 2 ฝีพาย ประเภทบุคคลทั่วไป และ 5) เรือเพียวชักกะเย่อ ขนาด 5 ฝีพาย ประเภทบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ ภายในงานยังมีโชว์การพายเรือกระทะซึ่งหาดูได้ยากด้วย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 อาคารสำนักงานเขตประเวศ โทร.02 328 7428 ต่อ 6386,6387 นายวิรัช ฮงสวัสดิ์ โทร.084 551 2711

แข่ง "เรือคลองประเวศบุรีรมย์" ชิงถ้วยผู้ว่าฯกทม.7-8 เม.ย.                “คลองประเวศบุรีย์รมย์เป็นคลองที่ขุดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อการคมนาคม และการค้าขายสินค้าเกษตรทางน้ำ ปัจจุบันวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำเปลี่ยนไป เราจึงต้องร่วมกันฟื้นวิถีชีวิตทางน้ำที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของชาวชุมชนให้กลับมา พร้อมๆ กับการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงคูคลองเพื่ออนุรักษ์และรักษาแม่น้ำคูคลองให้คงอยู่ตลอดไป และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนด้วย” รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวในตอนท้าย

คมชัดลึก