บาดเจ็บ 13 ราย เหตุระเบิด 3 จุดโกลก ตรวจรายชื่อ

407

รายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุระเบิด 3 จุดที่อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

1.นางสาวสุวดี ปูรณะชัยศรีอายุ54ปี (พลาซ่า)มีแผลเปิดบริเวณสะโพกซ้าย
2.นายวัชรพงษ์ บุญญรัตน์ อายุ 26 ปี (พลาซ่า) มีแผลที่คอด้านหลัง
3.นางนาฎสุดา นราธรรมบุญสวัสดิ์ อายุ 47 ปี (พลาซ่า) มีแผลที่ขาซ้าย
4.นายภาณุวัฒน์ เหล่าพูนทรัพย์ อายุ 27 ปี
5.นางธนพร คงคุณ (หูอื้อ) อายุ 51 ปี (พลาซ่า)
6.นางกัลยกร. แสงทอง อายุ 36 ปี (พลาซ่า)
7.นางสาวนูรวานา ดาเลโบ๊ะ อายุ 24 ปี
8.นายนำพล บือราเฮง อายุ 38 ปี (แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หูอื้อ)
9.นางสาวปานตา อาแด อายุ 23 ปี (ร้านพิเชษฐ์) มีแผลที่แก้ม
10.นางทองแปลง แสนทวีสุข อายุ 44 ปี แน่นหน้าอก
11.เป็นหญิงยังไม่ทราบชื่อ
12.เป็นหญิงยังไม่ทราบชื่อ
13.เป็นชายยังไม่ทราบชื่อ