เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ประณามเหตุยิงสาวท้อง 9 เดือน

76

เครือข่ายชาวพุทธฯจังหวัดชายแดนใต้ ประณามเหตุยิงสาวท้อง 9 เดือน

วันที่: 27 พ.ย. 59 จากกรณีเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิง นางสายใจ ทองดี หมู่ 6 ต.ดอน 26 ปี ได้รับบาดเจ็บ และ นางสาวรัตติกาล จ่าวัง บ้านเลขที่ 50/3 ม.4 ควน อ.ปะนาเระ ซึ่งต้องครรภ์ได้ 9 เดือน เสียชีวิต บริเวณหน้าตลาดปาลัส ถนนสาย 42 บ้านปาลัส ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี  เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ได้ออกแถลงการณ์โดยระบุว่า จากเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิง นางสายใจ ทองดี หมู่ 6 ต.ดอน 26 ปี ได้รับบาดเจ็บ และ นางสาวรัตติกาล จ่าวัง บ้านเลขที่ 50/3 ม.4 ควน อ.ปะนาเระ ซึ่งต้องครรภ์ได้ 9 เดือน เสียชีวิต บริเวณหน้าตลาดปาลัส ถนนสาย 42 บ้านปาลัส ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยพฤติกรรมของคนร้ายเดินข้ามถนนมาจากร้านขายเนื้อฝั่งมายอ และทำทีมาซื้อไก่ทอด ก่อนจะเดินกลับ ได้ใช้อาวุธปืนยิงทั้งสองคน แล้ววิ่งกลับไปทางเดิม

จากการกระทำอันโหดร้าย ป่าเถื่อน ไร้มนุษยธรรม ต่อผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงซึ่งกำลังตั้งครรภ์ 9 เดือน เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และครอบครัวของผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น และขอประณามการกระทำใดๆอันเป็นการทำร้ายต่อประชาชน โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งกำลังตั้งครรภ์ อีกทั้งขอให้รีบเร่งดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม การให้ความช่วยเหลือเยียวยา และขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ออกมาประณามการกระทำดังกล่า

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งต่อการกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบโดยเฉพาะต่อเป้าหมายพลเรือนทุกเชื้อชาติและศาสนา และขอเรียกร้องให้เยียวยาด้านจิตใจ ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมต่อบุตร และครอบครัวของทั้งสองท่าน อย่างถึงที่สุด

ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสีย

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ