หูหาเรื่อง? ฟังชัดๆ “โต ซิลลี่ฟูล”พูดกระทบชาวพุทธหรือไม่”พระผู้เป็นเจ้า-พระพุทธเจ้า”

293

กลายเป็นประเด็นอีกครั้ง กรณีการบรรยายของ โต ชิลลี่ฟูล ที่ได้อธิบายคุณลักษณะของพระเจ้า และมีการนำไปขยายความว่า เป็นการหมิ่นชาวพุทธ แต่จากการตรวจสอบคลิปเสียงไม่พบว่า มีการพูดถึงพระพุทธเจ้า มีแต่คำว่า พระผู้เป็นเจ้า