หุ้นกู้ TPIPL ฮอต ขายเกลี้ยง 8,000 ล้านบาทเหตุนักลงทุนเชื่อมั่น

100

กรุงเทพฯ 27 เมษายน 2561 – ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เผยผลการเสนอขายหุ้นกู้ TPIPL อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี นักลงทุนสนใจจองล้น ทั้งจำนวน 6,000 ล้านบาท และต้องนำหุ้นกู้ที่สำรองไว้อีกจำนวน 2,000 ล้านบาทออกเสนอขายเพิ่มเติม รวมมูลค่าหุ้นกู้เสนอขายทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนด และรองรับการลงทุน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ผู้บริหาร TPIPL ขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นในธุรกิจและอนาคตของบริษัท

นายกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ตลาดตราสารหนี้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย เปิดเผยว่า ตามที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายกับประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 18-25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา มูลค่าการเสนอขาย 6,000 ล้านบาท และสำรองไว้อีก 2,000 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และสามารถปิดการจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวด้วยมูลค่าทั้งหมด 8,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทที่ระดับ BBB+ แนวโน้มคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งถือว่าจัดอยู่ในกลุ่ม Investment Grade โดยบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปูนซิเมนต์รายใหญ่ของประเทศ มีกระแสเงินสดจากธุรกิจปูนซีเมนต์ เม็ดพลาสติก และการขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ด้านนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ได้ให้ความเชื่อมั่นในธุรกิจของบมจ.ทีพีไอ โพลีน และขอให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจได้ว่า ด้วยแผนการดำเนินธุรกิจที่รอบคอบ และสอดรับกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ บมจ. ทีพีไอ โพลีน จะเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ต่อไป

เกี่ยวกับทีพีไอ โพลีน

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ และเม็ดพลาสติค LDPE/EVA และมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้แก่แอมโมเนียมไนเตรทและกรดไนตริก โรงงานแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน โรงงานรับกำจัดกากอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนทิ้ง โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิง RDF โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงงานผลิตเชื้อเพลิงเหลว โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ นอกจากนี้ ยังมีกิจการการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเหล็กและธุรกิจประกันชีวิต เป็นต้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ทั้งหมดของบริษัทฯ มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย สหรัฐอเมริกา (ASTM) และสหพันธ์ยุโรป (EU) โดยเป็นโรงงานปูนซีเมนต์ของคนไทยรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพ ISO 9002 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำและครองส่วนแบ่งการตลาดในผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก LDPE และ EVA สูงสุดในประเทศ โดยเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่กี่รายในโลกที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติก EVA