Satun Halal Street 2018 คึกคัก! เสริมท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก

131

สตูล จัดงาน Satun Halal Street 2018

วันนี้ (3 พ.ค. 2561 )ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณถนนราษร์อุทิศ (เส้นบายพาส) ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงาน Satun Halal Street 2018 พร้อมนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผอ.อุทยานธรณีสตูล และประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ผอ.ททท.หาดใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมผู้ประกอบการฮาลานจังหวัดสตูล คณะกรรมการจัดงาน Satun Halal Street 2018 ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชน สื่อมวลชน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับ สภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลชมรมผู้ประกอบการฮาลาลจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน Satun Halal Street 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเผยแพร่ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวฮาลาล และสาธิตอาหารจากครัวฮาลาล การจำหน่ายสินค้า ที่ได้มาตรฐานฮาลาล ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 23.00 น. ณ ถนนราษฎร์อุทิศ (เส้นบายพาส) ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าการจัดงาน Satun Halal Street 2018 การจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในการเปิดโลกทัศน์ สู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติ HaIaI Tourism เนื่องจากปัจจุบันการท่องเที่ยวฮาลาลถือเป็นกระแสที่ตื่นตัว สามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยว อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมานับเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับประชาชนคนไทยทั้งประเทศซึ่งเรามีอุทยานธรณีแห่งแรกของไทย การสนับสนุนโครงการ Satun Halal Street 2018 ในครั้งนี้ อบจ.สตูลได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท

-นอกจากนี้มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลในมิติต่าง ๆ เช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น งานรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามัน งานแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่ง งานเทศกาลยอนหอยหลอดและวัฒนธรรมพื้นบ้าน อ.ละงู งานสตูลจีโอพาร์ค ฟอสซิลเฟสติวัล และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือว่ายิ่งใหญ่ติดอันดับนานชาติคือ มหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติจังหวัดสตูลปีนี้เป็นครั้งที่ 38 ในส่วนของมิติด้านการประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวรูปแบบ 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน แจกจ่ายให้กับหน่วยงานเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติของอบจ.สตูล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีรายบได้จากภาคการท่องเที่ยว ชุมชนเกิดความเข้มแข็งพี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและส่งเสริมให้การจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลมีความสมดุลอย่างยั่งยืนต่อไป