ดร.มหาเดร์ นั่งรถทะเบียน 2020 เข้าเฝ้าฯสาบานตนแล้ว หลัง กกต.และพรรคให้การรับรอง

116

วันที่ 10 พฤษภาคม ดร.มหาเดร์ มูฮัมหมัด หัวหน้าพรรคแนวร่วมฝ่ายค้าน ได้เดินทางเข้าเฝ้าราชาธิบดี (อากง) เพื่อสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในเวลา 17.00 น.  โดยดร.มหาเดร์ ได้นั่งรถลีมูซีนโปรตอนเปอร์ดานา ด้วยหมายเลขป้าย 2020 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ 2020 ของดร.มหาเดร์ เมื่อ  20 ปีที่แล้ว

การเข้าเฝ้าของดร.มหาเดร์ เนื่องจากทางสำนักราชวัง (อิสตานา) ได้รับเอกสารสำคัญ 2 ชุด ในช่วงเที่ยง ประกอบด้วย เอกสารลายเซ็นรับรองให้นายแพทย์มหาเดร์ เป็นนายกรัฐมนตรี จากพรรคแนวร่วมใน PH และเอกสารรับรองจำนวน ผู้ได้รับการเลือกตั้ง จาก กกต. (SPR)

ในการเข้าเฝ้าฯ มีหัวหน้าพรรคแนวร่วม PH ร่วมด้วย เช่น นางวันอาอีซะห์ หัวหน้าพรรค PKR นายลิม กวน เอ็ง หัวหน้าพรรค DAP นายมะห์ยุดดีน ยาซีน นายมูฮัมหมัด สาบู ร่วมด้วย