Miss Grand Internationnal Amazing Thailand เผยประทับใจความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในจ.นราธิวาส

204

Miss Grand Internationnal Amazing Thailand 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยประทับใจความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญภายในจ.นราธิวาส พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาเยือนจ.นราธิวาส เมืองงามชายแดนที่น่าอยู่ ผู้คนมีมิตรสัมพันธ์ไมตรีที่งดงาม

วันนี้ 10 พ.ค. 61 Miss Grand Internationnal Amazing Thailand 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดนราธิวาส โดยจุดแรกเยี่ยมชมร้าน”ลานกำลังใจ” ซึ่งเป็นร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ภายในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เป็นร้านที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกอาชีพทดลองฝึกปฏิบัติจริงภายในงาน

หลังจากนั้น นั่งรถรางไปยังพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส เพื่อรับชมความเป็นมา เรื่องราวและวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส พร้อมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ อาทิ ตึกชิโนโปตุกิส ในย่านเมืองเก่ามะนารอ พระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าโกวเล้งจี่ หลังจากนั้นได้เที่ยวชมน้ำตกปาโจ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนราธิวาส และมีความสวยงามติดอันดับในพื้นที่ภาคใต้

ขณะที่Miss Grand Internationnal Amazing Thailand 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวว่ารู้สึกประทับใจในการต้อนรับของชาวนราธิวาสเป็นไปอย่างอบอุ่น และประทับใจสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจ รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส คงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ไว้สู่รุ่นลูกหลาน


และกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเยือนน้ำตกปาโจ น้ำตกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนราธิวาส แต่รู้สึกชื่นชอบเป็นพิเศษเนื่องจากสถานที่แห่งนี้ มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ พลับพลา “ศาลาธารทัศน์” ของรัชกาลที่ 7 เมื่อคราวเสด็จประพาสจังหวัดนราธิวาสและหินสลักจารึกพระปรมาภิไธยย่อและนามาภิไธยย่อ ในมหาจักรีวงศ์ของไทย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดนราธิวาสด้วย