ผู้ปกครองประท้วงวุ่น! อนุบาลปัตตานีไม่ยอมให้สวมฮิญาบ

3105

วันที่ 18 พ.ค. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปัตตานีได้ประท้วง กรณีที่ทางโรงเรียนไม่ยอมให้นักเรียนหญิงสวมฮิญาบเข้าเรียน โดยมีรายงานว่า เจ้าอาวาสไม่เห็นด้วย ทางผอ.โรงเรียนได้นัดหมายเจรจาเวลา 11.00 น. แต่ผู้ปกครองส่วนหนึ่งได้ประท้วงหน้าโรงเรียนิและระบุว่าจะไปที่ศาลากลางจังหวัด