จบปัญหา!ศธ.ยอมนักเรียนคลุมฮิญาบเรียนอนุบาลปัตตานี

199

school

ผลการหารือระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค.61 ได้ข้อสรุปตรงกันว่า จะอนุญาตให้นักเรียนมุสลิมทั้งหญิงและชายของโรงเรียนอนุบาลปัตตานี สามารถแต่งกายตามหลักศาสนาได้ โดยนักเรียนหญิงสามารถสวมฮิญาบ หรือ “ผ้าคลุมผม” ไปโรงเรียนได้ ส่วนนักเรียนชายก็สามารถสวมกางเกงขายาวได้เช่นกัน

การหารือวาระพิเศษในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สั่งการให้ นายบุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการ กพฐ. เดินทางลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อยุติปัญหาขัดแย้งระหว่างโรงเรียนอนุบาลปัตตานี กับผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มหนึ่ง เรื่องการไม่อนุญาตให้นักเรียนมุสลิมแต่งกายตามหลักศาสนา โดยต้องแก้ปัญหาให้ได้ก่อนถึงวันจันทร์ที่ 21 พ.ค. ซึ่งเป็นวันที่นักเรียนต้องไปโรงเรียนตามปกติ

“การหารือได้ข้อยุติแล้ว โดยนักเรียนมุสลิมสามารถแต่งกายตามหลักศาสนาได้ แต่ให้แต่งตามระเบียบของโรงเรียน เช่น นักเรียนชายใส่กางกางขายาวสีเดียวกับนักเรียนทั่วไป ส่วนนักเรียนหญิง ให้คลุมฮิญาบสีขาว หรือสีเดียวกับสีกระโปรง หลังจากนี้ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนไปชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน” พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวกับทีมข่าวอิศรา

สำหรับระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 นั้น นักเรียนหญิงให้สวมกระโปรงจีบสีน้ำเงิน ฉะนั้นนักเรียนหญิงมุสลิมก็จะสามารถสวมฮิญาบได้เฉพาะสีขาวกับสีน้ำเงิน ส่วนนักเรียนชาย ตามระเบียบให้สวมกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน ตามข้อตกลงใหม่นักเรียนชายมุสลิมก็จะสามารถสวมกางเกงขายาวได้ แต่ต้องเป็นสีน้ำเงิน (อ่านประกอบ ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปัตตานี)

พล.อ.สุรเชษฐ์ ยังกล่าวด้วยว่า สิ่งที่หลายฝ่ายยังคงเป็นห่วง คือการทำความเข้าใจกับครูในโรงเรียน ซึ่งล่าสุดได้กำชับให้ทุกฝ่ายช่วยกันทำความเข้าใจกับครู โดยเน้นย้ำเรื่องการสอนเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพ เช่นเดียวกับการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองทุกศาสนาด้วย

     การแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถยุติความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างคนต่างศาสนาในพื้นที่ซึ่งกำลังร้อนระอุ โดยเฉพาะการแสดงความเห็นใน-สังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งบางส่วนเริ่มมีการปลุกระดมกันแล้วด้วย

ขณะที่ฝ่ายผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม ได้นัดประชุมกันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และเตรียมจะให้บุตรหลานแต่งกายตามหลักศาสนาไปเรียนที่โรงเรียนในวันจันทร์ที่ 21 พ.ค. ซึ่งเป็นวันที่ทางโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตามปกติ

Cr.issaranews