นครศรีฯ เปิด”ถนนรอมฎอน” ใช้ถนนพเนียตขายอาหารบริการพี่น้องมุสลิม

408
บรรยากาศเดือนรอมฎอนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยทางเทศบาลได้ปิดถนนพะเนียต ใกล้สี่แยกตลาดแขก ให้แม่ค้ามุสลิมได้ขายอาหาร ซึ่งแต่ละวันมีพี่น้องมุสลิมไปซื้อสินค้าและร่วมละศีลอดจำนวน

นายมนัส พงศ์ยี่หล้า รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยนายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรี และพี่น้องชาวชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดถนนรอมฎอน ถนนพะเนียดเปิดขายอาหารในเดือนรอมฎอนเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 พ.ค. โดยเปิดขายตั้งแต่เวลา 15:00-18:30น. ทุกวันในเดือนรอมฎอน

Wanee Pongyeelar