เปิดแบรนด์”Best of Ortorkor” สินค้าตรระดับพรีเมี่ยมที่อตก.

132

อ.ต.ก. คัดสินค้าเกษตรระดับพรีเมี่ยม ติดแบรนด์ “Best of Ortorkor” เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เจาะตลาดในและต่างประเทศ “กมลวิศว์” ชูวิสัยทัศน์ สร้าง “อ.ต.ก. เป็นตลาดสินค้าเกษตร ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี ภายในปี 2564 ”

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดตัวแบรนด์ “Best Of Ortorkor” สินค้าเกษตรระดับพรีเมี่ยม ที่คัดสรรสินค้าสดและสินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพและบรรจุในหีบห่อมาตรฐาน ส่งตัวถึงมือผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นแนวคิดใช้การตลาดนำการผลิต เพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตร และช่วยเหลือเกษตรกรไทย พร้อมการันตีความเชื่อมั่นโดย CNN ที่จัดให้ อ.ต.ก. เป็นตลาดสดคุณภาพอันดับ 4 ของโลก
ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. กล่าวด้วยว่า “Best Of Ortorkor” ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจใหม่ของ อ.ต.ก. ที่มีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าทางการตลาดสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี ภายใน 2564 ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากชื่อเสียงตลาด อ.ต.ก. ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับ เพื่อเป็นสื่อกลางช่วยทำการตลาด ขยายช่องทางจัดจำหน่าย โดย อ.ต.ก.เข้าไปช่วยเหลือพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์ร่วมกับเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการคัดเลือก อาทิ มะม่วง มะพร้าว ทุเรียนสด, ทุเรียนอบกรอบ, น้ำผึ้งป่าเดือนห้าอินทรีย์, เห็ดแครงอินทรีย์, ฝรั่ง, หมอนยางพารา, นมเห็ดแครงอัดเม็ด เป็นต้น โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยเกษตรกรไทยหลุดพ้นจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ปรับเปลี่ยนจากผลิตในเชิงปริมาณมาเป็นการผลิตเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

“การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ทำให้สินค้าสามารถขายได้มีราคา เช่น ทุเรียนซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะทุเรียนปอกเปลือกคัดคุณภาพมีราคาถึงกิโลกรัมละ 2,000-4,000 บาท” ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. กล่าวและว่า สินค้าที่ติดแบรนด์ “Best Of Ortorkor” มีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ทั้งที่ตลาด อ.ต.ก.กรุงเทพฯ และสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.ortokor.com หรือ โทรติดต่อ 02 790 4545 โดยส่งผ่านบริการ “อ.ต.ก.เดลิเวอรี่” บรรจุสินค้าในกล่องบรรจุภัณฑ์ดีไซน์อย่างดี เหมาะกับเป็นของขวัญของฝากทุกเทศกาล