รอ 6 เดือน มท.ประกาศแล้ว กรรมการอิสลามประจำจังหวัด-กอท. ยังต้องรอก่อน

92

กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศรายชื่อ คณะกรรมการอิสลามอิสลามประจำจังหวัด(กอ.)จำนวน 34 จังหวัด ซึ่งมีการเลือกตั้งเมื่อ  27 พฤศจิกายน 2560 นับว่า ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนในการตรวจสอบรายชื่อ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องร้องเรียนหลายจังหวัด ขณะที่ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งลง

โหลด รายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 34 จังหวัด

New Doc 2018-06-01