มุสลิมนับหมื่นร่วมละหมาดญานาซะห์ รองปธ.กอ.ปัตตานี

301

เวลา 10.00 น. วันที่ 10 มิ.ย.มีพิธีฝังศพ นายอดุลย์ หรืออุสตาซ อดุลเดชร์ เจ๊ะแน รองประธานกรรมการอิสลามจ.ปัตตานี และผู้จักการปอเนาะลาลอวิทยา สายบุรี ที่ถูกยิงเสียชีวิตที่โรงเรียนลาลอวิทยา โดยมีพี่น้องมุสลิมไปร่วมละหมาดนับ 10,000 คน