สัมผัสอากาศหนาวชุมชนมุสลิมในหุบเขา-เที่ยวงานเขายายเที่ยงเฟสติวัล

60899
มัสยิดเขายายเที่ยง มัสยิดแห่งเดียวในประเทสไทยที่อยู่บนภูเขา

เขายายเที่ยงใต้ เป็นหุบเขาที่อยู่ใกล้กับลำตะคอง ห่างจากเขาใหญ่เกือบๆ 30 กิโลเมตร แต่ต้องนั่งรถส่วนตัวเข้ามาในตัวชุมชน ที่ได้กลายเป็นชุมชนมุสลิมไปโดยปริยาย เนื่องจากมีมุสลิมอาศัยอยู่ในสัดส่วนที่สูง

เมื่อประมาณปี 2505-2507 ได้มีพี่น้องมุสลิมเดินทางจากหนอกจอกมาปักหลักอาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ เข้าหักร้างถางพง ทำการเกษร ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ จาก 1 ครอบครัว เริ่มทยอยกันมามากขึ้น เนื่องจากมีอากาศที่หนาวเย็นสบายๆ และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม คนกรุงเทพฯ ที่มีฐานะจะเข้ามาซื้อที่ดินสร้างเป็นบ้านพักรับรอง เดินทางมาพักผอนในช่วงวันหยุด บ้างมาสร้างกิจการที่พัก รีสอร์ท ร้านอาหาร จนชุมชมเขายายเที่ยงได้กลายเป็นชุมชนมุสลิมขนาดย่อมที่มีพี่น้องมุสลิม เข้ามาอาศัยจำนวนมากจนเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของชุมชน มีมัสยิดขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาก่อสร้างนานนับ 10 ปี มีโรงเรียนอิสลาม

กังหันลม ผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ไม่ห่าง

ในช่วงวันหยุด หรือวันหยุดยาว มีพี่น้องมุสลิมเดินทางมาพักผ่อนที่เขายายเที่ยงจำนวนมาก คล้ายๆกับย้ายคนมุสลิมกรุงเทพฯมาที่เขายายเที่ยงกลาย นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พี่น้องมุสลิมนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด

ในช่วงส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่เกือบทุกเขา พี่น้องเขายายเที่ยงจัดงานเพื่อรองรับพี่น้องที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน ปีนี้มีการจัดงาน เขายายเที่ยงเฟสติวัล ระหว่าง 30 ธันวาคม-1 มกราคม มีร้านอาหาร เสื้อผ้า ของกินของใช้มากมาย ให้ผู้มาเยือนไม่เงียบเหงาในเวลาที่เดินทางมา