ความเลวร้ายที่อนุบาลปัตตานี! ครูประจานนักเรียนฮิญาบ ไล่ไปเรียนที่อื่น

2819

Nirundorn Lokna ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า ประหารชีวิตเด็กนักเรียนหญิง โดย นิรันดร โลกหน้า จากปากคำผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลปัตตานี

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ครูประจำชั้น ป.2/1 เรียก เด็กหญิงAและเด็กหญิงB มาพูดข่มขู่ด้วยเสียงอันดังว่า “พรุ่งนี้ห้ามคลุมฮิญาบ” ทำให้เด็กทั้งสองเกิดความกลัว “หนูกลัวครูมากคะ แต่แม่บอกให้เรากลัวอัลลอฮมากกว่า เพราะอัลลอฮทำให้เราเกิด และทำให้เราตาย” ทั้งสองจึงยังคลุมฮิญาบไปเรียนจนถึงวันนี้

วันที่ 13 มิถุนายน 2561
– คาบวิชาภาษาอังกฤษ นางสาว ฉ.ได้ทำการสอนนักเรียนชั้น ป.5/5 ในคาบที่ 6 ได้เรียกเด็กนักเรียนที่คลุมฮิญาบจำนวน 3 คน ในทั้งหมด 5 คน ออกมายืนหน้าชั้นเรียน นร.ทั้ง 3 คน คือ ด.ญ. A, ด.ญ.B และ ด.ญ. C คุณครูพูดต่อหน้าเพื่อนนร.ว่า “ ทั้ง 3 คนสวมผ้าคลุมไม่เหมือนกัน (พร้อมกับชี้หน้าทีละคน) คนนี้เหมือน แม่ค้าขายผัก คนนี้ขายปลา คนนี้ขายผลไม้ “ ทำให้เพื่อนทั้งห้องหัวเราะเยาะอย่างสนุกสนาน

ในวันถัดมา ด.ญ.A ถูกเพื่อนชื่อด.ญ. ก (ลูกครูในรร. สอน อ.1) มาดึงผ้าคลุมฮิญาบ และล้อ ว่า ‘แม่ค้าขายปลาๆๆ’ เมื่อเพื่อนคนอื่นๆ ได้ยิน ก็พากันมาล้อด.ญ A ว่า ‘แม่ค้าขายปลาๆๆ’ หลังจากเข้าแถว ด.ญ.A กับด.ญ.B ได้บอกเรื่องถูกล้อ กับคุณครูประจาชั้น ชื่อ ครู พ จึงบอกเพื่อนนร.ที่ล้อด.ญ. ก ให้ขอโทษเพื่อน ไม่อย่างนั้นจะถูกทำโทษ

– มีคำสั่งใหม่ประกาศออกมา ให้นักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในธรณีสงฆ์ทำตามข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกับวัด หลังจากรัฐมนตรีโดนม๊อบพระหัวรุนแรงและไทยพุทธที่อคติกลุ่มหนึ่งด่าโจมตีว่าเข้าข้างอิสลาม ทั้งๆที่เด็กนักเรียนแต่งกายถูกต้องตามกฏหมายรัฐธรรมนูญไทย

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 วันหยุด ฮารีรายอ อิดิ้ลฟิตรี

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนโทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองห้ามเด็กไม่ให้คลุมฮิญาบไปโรงเรียนในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561

วันที่ 18 มิถุนายน 2561
– นักเรียนมุสลิมที่คลุมฮิญาบถูกครูก. เรียกออกจากแถวหน้าเสาธงไปประชุมที่ห้องประชุมบัวชมพู กับผอ.ป และรองผอ.ศ

ผอ. แจ้งว่า ‘กฎกระทรวงฯออกมาแล้ว ให้นร.แต่งตัวตามกฎระเบียบโรงเรียน ถ้าไม่ใส่ตามระเบียบ ต้องไปหาที่เรียนที่อื่น’

ครู ก บอกว่า ‘ถ้าจะใส่ก็ได้ค่ะ แต่ ต้องย้ายโรงเรียน’

ผอ.ยังถามต่อ และให้เด็กนักเรียนยกมือขึ้น ว่า “ใครต้องการลาออกบ้าง” ซึ่งมีเด็กยกมือขึ้น 1 คน พร้อมชี้แจงว่า หากนักเรียนห้องพิเศษต้องการลาออก โรงเรียนจะคืนค่าใช้จ่ายค่าห้องพิเศษให้

– โรงเรียนได้โทรศัพท์ขอเชิญผู้ปกครองแทนการทำหนังสือเชิญ โทรศัพท์แจ้งให้ผู้ปกครองที่ นักเรียนคลุมฮิญาบไปพบเพื่อชี้แจงให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบเรื่องการแต่งกายของโรงเรียน และหากไม่ทำจะดำเนินการลงโทษตามขั้นตอน คือตักเตือน ทำทัณฑ์บน และผู้อำนวยการมีสิทธิเด็ดขาดในการใช้ระเบียบบังคับ มีเพียงผู้ปกครองครอบครัวเดียว ที่ไปพบ และรับฟังคำชี้แจงจาก ผอ.

วันที่ 19 มิถุนายน 2561
เด็กนักเรียนที่คลุมฮิญาบ ยังคงถูกเรียกไปพบระหว่างเข้าแถวหน้าเสาธง ครูบอก “สัปดาห์นี้ มาตรการตักเตือน หักคะแนนความประพฤติ สัปดาห์ที่ 4 ให้ย้าย ร.ร. สัปดาห์ที่ 5 งดการเรียนการสอน”

พวกเราชาวปาตานีจะนิ่งดูดายให้ลูกหลานต้องพบเจอกับการอคติเยี่ยงนี้หรือ อย่าดูถูกศาสนาอิสลามโดยการไล่ให้หนูไปเรียนที่อื่น คำสั่งนี้ต่อไปจะตัดอนาคตลูกหลานของคุณบนแผ่นดินเกิดของคุณเอง ส่วนหนึ่งที่ดินของโรงเรียนทางตระกูล “ระเด่นอะหมัด” บริจาคให้ฟรี เพียงแค่คลุมผมเข้าเรียนหนังสือกลับโดนไล่ออกเหมือนโดนคำสั่งประหารชีวิต !!