ขอตำรวจจับผู้ผลิต-จำหน่ายเสื้อติดตรา ว.ป.ร.

273

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินคดีกับผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อสีเหลืองที่ติดตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประดับบนเสื้อเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

หนังสือลงวันที่ 9 มิ.ย. ลงนามโดย พ.ต.อ.วัดร์ธนา มีขำ รองผบก.ปรท.ลก.ตร. ถึงผบ.ตร. ระบุว่า สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนที่สุดถึงขอให้ตำรวจ ดำเนินคดีกับผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อสีเหลือที่มีอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประดับบนเสื้อเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เนื่องจากสำนักปลัดสำนักนายกฯ ได้ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค. 2561 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. เพื่อพิจารณารวบรวมกิจกรรมนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือนก.ค. 2561 ต่อมาได้ปรากฏในสื่ออนไลน์ทั่วไป มีภาพเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตัวอักษร ว.ป.ร. ออกจำหน่ายประกอบกับข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักนายกฯ