จุฬาราชมนตรีขอพรให้ 13 ชีวิตในถ้ำหลวงปลอดภัย

105

เพจสำนักจุฬาราชมนตรี ได้โพสต์ขอความของนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ขอพรจากอัลลอฮ พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทานความปลอดภัยแก่เยาวชนและผู้ฝึกสอนที่ประสบเหตุหายเข้าไปในถ้ำหลวงและให้ให้พี่น้องมุสลิมร่วมกันขอพรและเป็นกำลังให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและสัมฤทธิ์ผลทุกประการ