ปลื้มปิติ! ยูเอ็นมีมตินำภาพพระบรมสาทิศลักษณ์ติดในสน.ใหญ่

456

 

ภาพที่เห็น 2 ภาพนี้ สหประชาชาติได้มีมติเอกฉันท์อัญเชิญ “พระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง ร.๙” ทั้งสองภาพ ซึ่งทั้ง 2 ภาพ เป็นภาพทรงงานในถิ่นทุรกันดาร โดยภาพหนึ่งระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพี่น้องมุสลิม ไปประดิษฐานที่ สนง.ใหญ่อย่างถาวร

ทั้งนี้สหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ที่ทรงแก้ปัญหาเรื่องดินได้เป็นอยา่งดี

2560222