ความสำคัญของ”วันเกิด” ดร.อณัส อมาตยกุล

423

วันเกิด….
สำหรับมุสลิมแล้ว ทุกวันล้วนสำคัญและยิ่งใหญ่
ในจินตนาการของมุสลิมโดยทั่วไป จึงไม่สลักสำคัญไปกว่าวันอื่นๆ
………….
แม้กระนั้น ก็ยังมีบางคน ใส่ใจในวันเกิดของผู้คนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย
จดจำของบางคน และลืมเลือนของบางคน
…………..
วันเกิดในที่นี้ จึงไม่ได้ผูกพันอยู่กับความเชื่อ ความศรัทธาในโชคลาง ไม่ได้ผูกพันอยู่กับวัฒนธรรม ไม่ว่าตะวันตก หรือ ตะวันออก
…………..
แต่ ” วันเกิด” กลับไปผูกอยู่กับ “ความรัก” …”ความผูกพัน” ….” ความใฝ่ฝัน” …….”ความปราถนา “….ฯลฯ ที่มนุษย์มีต่อกัน
………….
” วันเกิด” ….ในที่นี้ (ข้อเขียนนี้) ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดศรัทธา
อะกีดะฮ์….หรืออะไรที่เกี่ยวกับศาสนา
หากแต่ กลายเป็นตัวชี้วัด ความสัมพันธ์ของเพื่อนมนุษย์
…………
” วันเกิด” ของลูกค้าและผู้คนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย จึงอาจเป็นดั่งตัวชี้วัดสภาวะ ” อรุณรุ่ง” ของการคบหาทำธุรกิจต่อกัน และก็เป็นสามารถเป็นตัวชี้วัดช่วงเวลา ” อัสดง ” ได้เช่นเดียวกัน

เขียนโดย

อณัส ” คนเดือน มิถุนา ”

(วันนี้ขอเขียนอะไร นอกบริบท ประวัติศาสตร์และการเมืองโลกบ้าง )