ยื่นถวายฎีกาคุณสมบัติกรรมการกลางอิสลามฯ

1003

มีคณะบุคคลได้ยื่นถวายฎีกาคุณสมบัติ กอท. ส่งผลมหาดไทยต้องตรวจสบคุณสมบัติเข้ม ทำให้การโปรดเกล้าฯ รายชื่อมีความล่าช้า

มีรายงานจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่า เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2561 ได้มีคณะบุคคลได้ยื่นถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการโปรดเกล้าฯรายชื่อเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยระบุว่า มีผู้ได้รับการเสนอชื่อบางคนจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดหนึ่ง มีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ถูกตรวจสอบ ซึ่วอาจขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย ซึ่งได้ทำหนังสือคัดค้านไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้ว แต่ไม่มีการตรวจสอบจึงต้องพึ่งพระบารมี

หลังจากการยื่นถวายฎีกา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แจ้งมายังคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้แจ้งว่า จะนำรายชื่อบุคคลที่มีปัญหาถูกร้องเรียนขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประปรมาภิไธยหริอไม่

ทั้งนี้ ได้มีการเลือกสรรคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน 36 จังหวัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ได้คัดเลือกบุคคลเป็น กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงหวัดละ 1 คน แต่ที่ผ่านมา มีการร้องเรียนการเลือกตั้ง และร้องเรียนคุณสมบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และคณะกรรมการกลางฯ หลายจังหวัด ทำให้การต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ กระทรงมหาดไทยเพิ่งประกาศรายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ใช้เวลาตรวจสอบ มากกว่า 6 เดือน

ส่วนตำแหน่งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะต้องนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย