เปิดบุฟเฟ่ต์’ผลไม้บ้านตาชี’ กินไม่อั้น -นั่งรถเที่ยวชมสวน

321
บุฟเฟ่ต์ผลไม้บ้านตาชี

ชวนร่วมกิจกรรม เที่ยว ชม ชิม ผลไม้ตามฤดูกาล “บุฟเฟต์ ผลไม้ตำบลตาชี” ผลไม้เพียบกินไม่อั้น

เมื่อ ๒๑ ก.ค.๖๑, เวลา  ๑๐.๐๐ น.นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต., นอภ.ยะหา, พ.อ. อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผบ.ฉก.ทพ.๔๗ พร้อมด้วย นาหน.ส่วนราชการ และผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม เที่ยว ชม ชิม ผลไม้ตามฤดูกาล “บุฟเฟต์ ผลไม้ตำบลตาชี” บริเวณสวนผลไม้ในพื้นที่ ม.๕ ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา