ผนึกกำลังเร่งช่วยชาวบ้านอาซ่อง-ตะโละหะลอ ประสบภัยน้ำท่วม

143

2 ม.ค.60 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 41 ฉฉก.ทพ.41) ร่วมกับ ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทาน ในการช่วยเหลือขั้นต้น และจัดชุดหมอเดินเท้า เข้าให้บริการด้านการแพทย์ ให้กับประชาชน ในพื้นที่ ต.อาซ่อง และ ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา