กอ.กทม.รวมพลังมุสลิมกรุงเทพฯ’จัดงานวันพระบารมีปกเกล้า’เฉลิมพระเกียรติร.10

116

กอ.กรุงเทพฯจัดงานวันพระบารมีปกเกล้า ชุมนุมมุสลิมกรุงเทพฯ เฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัว 

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดงานวันพระบารมีปกเกล้า  พร้อมกับชุมนุมมุสลิม กทม.และทดสอบกอรี กทม.ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

งานพระบรมีปกเก้ลา ๒             งานพระบรมีปกเก้ลา ๘              งานพระบรมีปกเก้ลา ๖

ในงานดังกล่าว พสกนิกรชาวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยอิหม่าม คณะกรรมการมัสยิด สัปปุรุษประจำมัสยิด ในกรุงเทพมหานคร และผู้แทนองค์กรต่างๆได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา

งานพระบรมีปกเก้ลา ๙ งานพระบรมีปกเก้ลา ๑๑

โดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นผู้นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่าง เช่น การทดรอบกอรีเพื่อหาผู้ชนะเลิศเป็นผู้แทนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมทดสอบกอรีในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๐ ทดสอบการนำเสนอบทคุตบะห์ การประกวดสุนทรพจน์เยาวชน การประกวดเขียนเรียงความนักเรียน การสัมมนามุสลิมะห์(สตรีมุสลิม)  การเสวนา เรื่อง อนาคตมุลิมกรุงเทพมหานคร มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าและยากจน มอบเกียรติบัติให้แก่อิหม่ามกิติมศักดิ์ มัสยิดดีเด่น พ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ และแม่ผู้ทรงคุณธรรม

งานพระบรมีปกเก้ลา ๑๒  งานพระบรมีปกเก้ลา ๑๓

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดงานวันพระบรมีปกเกล้า  พร้อมกับชุมนุมมุสลิม กทม.และทดสอบกอรี กทม.ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

 

งานพระบรมีปกเก้ลา ๒             งานพระบรมีปกเก้ลา ๘              งานพระบรมีปกเก้ลา ๖

ในงานดังกล่าว พสกนิกรชาวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยอิหม่าม คณะกรรมการมัสยิด สัปปุรุษประจำมัสยิด ในกรุงเทพมหานคร และผู้แทนองค์กรต่างๆได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา

งานพระบรมีปกเก้ลา ๙ งานพระบรมีปกเก้ลา ๑๑

โดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นผู้นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่าง เช่น การทดรอบกอรีเพื่อหาผู้ชนะเลิศเป็นผู้แทนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมทดสอบกอรีในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๐ ทดสอบการนำเสนอบทคุตบะห์ การประกวดสุนทรพจน์เยาวชน การประกวดเขียนเรียงความนักเรียน การสัมมนามุสลิมะห์(สตรีมุสลิม)  การเสวนา เรื่อง อนาคตมุลิมกรุงเทพมหานคร มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าและยากจน มอบเกียรติบัติให้แก่อิหม่ามกิติมศักดิ์ มัสยิดดีเด่น พ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ และแม่ผู้ทรงคุณธรรม

งานพระบรมีปกเก้ลา ๑๒  งานพระบรมีปกเก้ลา ๑๓

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดงานวันพระบรมีปกเกล้า  พร้อมกับชุมนุมมุสลิม กทม.และทดสอบกอรี กทม.ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

 

งานพระบรมีปกเก้ลา ๒             งานพระบรมีปกเก้ลา ๘              งานพระบรมีปกเก้ลา ๖

ในงานดังกล่าว พสกนิกรชาวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยอิหม่าม คณะกรรมการมัสยิด สัปปุรุษประจำมัสยิด ในกรุงเทพมหานคร และผู้แทนองค์กรต่างๆได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา

งานพระบรมีปกเก้ลา ๙ งานพระบรมีปกเก้ลา ๑๑

โดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นผู้นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่าง เช่น การทดรอบกอรีเพื่อหาผู้ชนะเลิศเป็นผู้แทนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมทดสอบกอรีในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๐ ทดสอบการนำเสนอบทคุตบะห์ การประกวดสุนทรพจน์เยาวชน การประกวดเขียนเรียงความนักเรียน การสัมมนามุสลิมะห์(สตรีมุสลิม)  การเสวนา เรื่อง อนาคตมุลิมกรุงเทพมหานคร มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าและยากจน มอบเกียรติบัติให้แก่อิหม่ามกิติมศักดิ์ มัสยิดดีเด่น พ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ และแม่ผู้ทรงคุณธรรม

งานพระบรมีปกเก้ลา ๑๒  งานพระบรมีปกเก้ลา ๑๓

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดงานวันพระบรมีปกเกล้า  พร้อมกับชุมนุมมุสลิม กทม.และทดสอบกอรี กทม.ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

 

งานพระบรมีปกเก้ลา ๒             งานพระบรมีปกเก้ลา ๘              งานพระบรมีปกเก้ลา ๖

ในงานดังกล่าว พสกนิกรชาวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยอิหม่าม คณะกรรมการมัสยิด สัปปุรุษประจำมัสยิด ในกรุงเทพมหานคร และผู้แทนองค์กรต่างๆได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา

งานพระบรมีปกเก้ลา ๙ งานพระบรมีปกเก้ลา ๑๑

โดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นผู้นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่าง เช่น การทดรอบกอรีเพื่อหาผู้ชนะเลิศเป็นผู้แทนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมทดสอบกอรีในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๐ ทดสอบการนำเสนอบทคุตบะห์ การประกวดสุนทรพจน์เยาวชน การประกวดเขียนเรียงความนักเรียน การสัมมนามุสลิมะห์(สตรีมุสลิม)  การเสวนา เรื่อง อนาคตมุลิมกรุงเทพมหานคร มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าและยากจน มอบเกียรติบัติให้แก่อิหม่ามกิติมศักดิ์ มัสยิดดีเด่น พ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ และแม่ผู้ทรงคุณธรรม

งานพระบรมีปกเก้ลา ๑๒  งานพระบรมีปกเก้ลา ๑๓

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดงานวันพระบรมีปกเกล้า  พร้อมกับชุมนุมมุสลิม กทม.และทดสอบกอรี กทม.ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

 

งานพระบรมีปกเก้ลา ๒             งานพระบรมีปกเก้ลา ๘              งานพระบรมีปกเก้ลา ๖

ในงานดังกล่าว พสกนิกรชาวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยอิหม่าม คณะกรรมการมัสยิด สัปปุรุษประจำมัสยิด ในกรุงเทพมหานคร และผู้แทนองค์กรต่างๆได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา

งานพระบรมีปกเก้ลา ๙ งานพระบรมีปกเก้ลา ๑๑

โดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นผู้นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่าง เช่น การทดรอบกอรีเพื่อหาผู้ชนะเลิศเป็นผู้แทนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมทดสอบกอรีในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๐ ทดสอบการนำเสนอบทคุตบะห์ การประกวดสุนทรพจน์เยาวชน การประกวดเขียนเรียงความนักเรียน การสัมมนามุสลิมะห์(สตรีมุสลิม)  การเสวนา เรื่อง อนาคตมุลิมกรุงเทพมหานคร มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าและยากจน มอบเกียรติบัติให้แก่อิหม่ามกิติมศักดิ์ มัสยิดดีเด่น พ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ และแม่ผู้ทรงคุณธรรม

งานพระบรมีปกเก้ลา ๑๒  งานพระบรมีปกเก้ลา ๑๓