มอบซากาตให้เด็กชาวเขาบ้านแม่ป๋าม

468

ถวิล หรือไก่ ขุนฤทธิ์ เจ้าของรีสอร์ท ฮาลาลคุ้มขุนฤทธิ์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้นำซากาตไปมอบให้กับให้เด็กชาวเขา ร.ร.สอนศาสนาแม่ป๋าม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่