น้ำเต็มเขื่อนแก่งกระจาน เตือนชาวบ้านริมแม่น้ำเพชรขนของขึ้นที่สูง

139

แจ้งเตือนชาวบ้านริมแม่น้ำเพชรบุรี ต.กลัดหลวง ต.ท่าไม้รวก จ.เพชรบุรี ขนของขึ้นที่สูง อย่างเร่งด่วน เนื่องจากอาจจะมีน้ำล้นทางระบายน้ำล้นของเขื่อนแก่งกระจาน

เวลา 21.40 น. วันที่ 4 ส.ค. ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เผย ได้รับรายงานจากหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำสำนักงานชลประทานที่ 14 ว่า ขอให้ชาวบ้านริมแม่น้ำเพชรบุรี ท้ายเขื่อนแก่งกระจาน ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำติดแม่น้ำ ต.กลัดหลวง และ ต.ท่าไม้รวก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ขอให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยด่วน และบ้านใดที่มีเด็กเล็ก คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง ควรดูแลหรือเคลื่อนย้าย เนื่องจากอาจจะมีน้ำล้นทางระบายน้ำล้นของเขื่อนแก่งกระจานในวันพรุ่งนี้ และจะมีผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ 2 ตำบล นี้ก่อนอันดับแรก ที่สำคัญ 2 ตำบลนี้ อยู่ท้ายเขื่อนแก่งกระจาน และบางพื้นที่มีน้ำปริ่มตลิ่งอยู่แล้ว หากมีน้ำล้นทางระบายน้ำล้นเขื่อนแก่งกระจาน ทุก ๆ อัตรา 10 ลบ.ม ต่อ วินาที จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีสูงขึ้นประมาณ 10-15 ซม. และเมื่อน้ำล้นตลิ่งแล้วจะไหลหลากแผ่ขยายออกไปตามพื้นที่ลุ่ม ระดับความสูงของน้ำขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
ส่วนในแม่น้ำเพชรบุรี ใต้เขื่อนเพชรบุรี ลงมา ถึงเมืองเพชรบุรี ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง เฉลี่ย 2-3 เมตร และวันนี้ ระบายน้ำผ่านเขื่อนเพชรบุรี ทั้งช่องระบายน้ำปกติ / กาลักน้ำ / เครื่องสูบน้ำ อยู่ที่ 115 ลบ.ม./วินาที ยังไม่มีผลกระทบกับพื้นที่เมืองเพชรบุรี