“เขื่อนน้ำอูน”ใกลิวิกฤติ ระบายหนัก ทะลักท่วมศรีสงคราม นครพนมอ่วม!

107

อ.ศรีสงคราม กลายเป็นแหล่งรับน้ำ หลังเขื่อนน้ำอูนระบายน้ำเพิ่ม เดือดร้อนแล้วหลายสิบครัวเรือน หนักตรงไม่มีประตูระบายน้ำ ต้องใช้กาลักน้ำ หวั่นควบคุมยาก

ปริมาณน้ำในเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร วันนี้มีน้ำกักเก็บประมาณ 527 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 101 ซึ่งเริ่มลดลงแล้ว หลังฝนหยุดตก แต่กรมชลประทาน ได้เพิ่มท่อทำกาลักน้ำ เป็น 25 ท่อ จากเดิม 10 ท่อ ซึ่งจะทำให้ระบายน้ำลงลำน้ำอูน ได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมวันละ 3-4 แสนลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 1 ล้านบาศก์เมตร ซึ่งรวมกับการระบายผ่านช่องทางปกติของเขื่อน รวมวันละประมาณ 3 ล้าน 5 แสนลูกบาศก์เมตร

แต่น้ำจากลำน้ำอูน ที่ไหลลงแม่น้ำสงคราม ได้เอ่อท่วมบ้านชาวบ้านริมแม่น้ำ หลายแห่ง โดยเฉพาะบ้านท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ปีนี้ชาวบ้านบอกว่า น้ำสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 50 เซนติเมตร 50 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อน ใช้ชีวิตด้วยความลำบาก ใช้เรือเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้เพียงอย่างเดียว และปัญหาน้ำสงคราม น้ำอูน จะหนักกว่า ลำน้ำก่ำ เนื่องจากไม่มีประตูระบายน้ำกั้น เป็นช่วงทำให้น้ำขึ้นลงเพิ่มรวดเร็ว

ส่วนลำน้ำก่ำ ใน จ.นครพนม ที่รับน้ำจากหนองหาร จ.สกลนคร ยังคงระบายลงแม่น้ำโขงได้ช้า เนื่องจากระดับน้ำแม่น้ำโขงยังสูง ทำให้มวลน้ำเอ่อท่วมบ้านชาวบ้านริมแม่น้ำโขงในอำเภอธาตุพนม ขณะที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ เพิ่มเครื่องผลักดันน้ำระบบไฟฟ้ากว่า 8 ตัว เพื่อเร่งระบายและผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มการระบายได้วันละ 20-25 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน้ำจากหนองหาร ที่ระบายมาวันละ 15-16 ล้านลูกบาศก์เมตร