ตะลึง!สถิติอุบัติเหตุ 7 เดือนตายเกือบ 1หมื่น เจ็บ 6แสน

35

ศูนย์รับแจ้งเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและเครือข่ายรับแจ้ง รายงานข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนในรอบ 24 ชั่วโมง
วันที่ 06 ยิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 00.00 – 23.59 น. มีผู้เสียชีวิต 41 ราย  บาดเจ็บ 3,480 ราย**จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 5 จังหวัด
วันที่ 06/08/2561 ตั้งแต่เวลา 00.00 – 23.59 น.

1. กรุงเทพมหานคร เสียชีวิต 5 ราย
2. เชียงใหม่ เสียชีวิต 3 ราย
3. เชียงราย เสียชีวิต 3 ราย
4. หนองบัวลำภู เสียชีวิต 3 ราย
5. นครราชสีมา เสียชีวิต 2 ราย

สำหรับข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

เสียชีวิต 9,743 ราย
บาดเจ็บ 600,516 ราย

————————————————————–
หมายเหตุ : ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ระบบนับตามวันที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากเครือข่ายในรอบวันที่ผ่านมาและรวมถึงการเสียชีวิตที่เกิดเหตุในวันอื่นแจ้งเข้ามาในระบบ

ที่มา : ศูนย์รับแจ้งเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและเครือข่ายรับแจ้ง www.thairsc.com

เผยแพร่โดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด