ภาพแบบนี้มีที่เดียว! พี่น้อง 3 จังหวัดใต้แห่สมัคร’จิตอาสา’ต้องขยายเวลา

1785

คน 3 จังหวัดแห่สมัคร’จิตอาสา’ล้น หลายพันคน จนต้องเข้าแถวยาวเหยียด ต้องขยายเวลารับสมัครออกไปอีก

ตามที่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ ได้เปิดรับสมัครการลงทะเบียนรับสมัครประชาชนจิตอาสาทั่วไป “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๖๑ ห้วงเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.๑๕ กองพลทหารราบที่ ๑๕ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นั้น ได้มีประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางไปสมัครจำนวนมาก ต้องต่อแถวยาวนับกิโลเมตร ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถรองรับได้ทัน จึงต้องขยายเวลา

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ ได้ขยายเวลาให้บุคคลสนใจมาลงทะเบียนสมัครจิตอาสา ออกไปจนถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๖๑ ห้วงเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.๑๕ กองพลทหารราบที่ ๑๕ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี