CNN จัดกรุงเทพฯ เป็นเมือง Street Food ดีที่สุดในโลก-อันดับ 1 เป้าหมายนักเที่ยว

215
สำนักข่าว CNN ได้จัดอันดับให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารริมทางหรือ Street Food ที่ดีที่สุดในโลก เนื่องจากมีรสชาติอร่อย มีความหลากหลาย มีชื่อเสียง และนักท่องเที่ยวสามารถหาอาหารเพื่อรับประทานได้ตลอดเวลาในราคาย่อมเยา
22 ก.ย.59 เวลา 14.00 น. นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2559 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง นายจุมพล สำเภาพล นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม.
ดร.ผุสดี ตามไท แจ้งในที่ประชุมว่า สำนักข่าว CNN ได้จัดอันดับให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารริมทางหรือ Street Food ที่ดีที่สุดในโลก เนื่องจากมีรสชาติอร่อย มีความหลากหลาย มีชื่อเสียง และนักท่องเที่ยวสามารถหาอาหารเพื่อรับประทานได้ตลอดเวลาในราคาย่อมเยา ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวกรุงเทพฯ ด้วย โดยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของความเป็นที่สุดในโลก จึงขอให้สำนักอนามัยและสำนักงานเขตเข้มงวดตรวจสอบดูแลมาตรฐานอาหารทั้งเรื่องของคุณภาพอาหาร และความสะอาด รวมถึงให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตเข้มงวดดูแลจัดระเบียบพื้นที่ค้าขายทั้งในจุดผ่อนผันและนอกจุดผ่อนผันให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด อีกทั้งให้ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ค้าขายเพื่อคงความมีเสน่ห์ให้ยั่งยืน

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้รับเลือกให้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางโลก ประจำปี 2559 จากเว็บไซต์มาสเตอร์การ์ด ซึ่งได้ทำการสำรวจและจัดอันดับเมืองต่างๆ โดยวัดจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวและมีการพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน โดยกรุงเทพฯ เป็นอันดับหนึ่งของโลก และอันดับ 1 ของเอเชีย มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ จำนวน 21.47 ล้านคน ลอนดอนเป็นอันดับ 2 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา 19.88 ล้านคน และปารีสเป็นอันดับ 3 มีนักเที่ยวจำนวน 18.03 ล้านคน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย และรักษามาตรฐานด้านการท่องเที่ยว ให้สำนักงานเขตขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในแหล่งชุมชน อาทิ เทศกิจ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด อาสาสมัครป้องกันภัยและยาเสพติดของกรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาความปลอดภัย ร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นสิ่งต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และขอให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้มงวดดูแลเรื่องอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น กล้อง CCTV ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เนื่องจากมีเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งทำลายความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและนักลงทุน

9-1_1