ผู้ฝากเงินอัลฮัจย์ของไอแบงก์ 8 คนได้ไปฮัจย์แล้ว ยังฝากลุ้นฮัจย์ได้อยู่

239

ผู้ฝากเงินกับไอแบงก์ 8 คน ได้ไปฮัจย์แล้ว ตามโครงการฝากเงิน อัลฮัจย์ ยังร่วมโครงการได้จับฉลากอีกครั้งธันวาคม 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) อำนวยพรและส่งผู้โชคดีเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จาก “โครงการบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์ ปี 2560” ของธนาคาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ซึ่งการมอบรางวัลเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฟรี ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปีที่ 3 นี้ มีผู้โชคดีจำนวน 8 ท่าน ได้แก่ น.ส.ฮาดีย๊ะ และตี นางยันนะ ศรีสมาน นางศรัณยา ปูเตะ นางสูดาเร๊าะ อุปถัม นายอาแด มะซิมา นายยามีน ชื่นชม นางนูรียะ กรียอ และ    นางเจ๊ะรอกายะ หะยีหมัด

สำหรับการค้นหาผู้โชคดีใน “โครงการบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์ ปี 2561” ปีที่ 4 ของธนาคาร จะทำการจับสลากหา     ผู้โชคดีเพื่อรับแพคเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฟรี มูลค่ารางวัลละ 180,000 บาท จำนวน 8 รางวัล ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และสำหรับท่านที่พลาดการร่วมโครงการในครั้งนี้สามารถติดตามความคืบหน้าโครงการดีๆ แบบนี้ของธนาคารในโอกาสต่อไป