มูลนิธิไต่ฮงกงสุรินทร์ จัดเทศกาลเทกระจาดคึกคัก เพื่อผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้

195

มูลนิธิไต่ฮงกงจังหวัดสุรินทร์ จัดงานเทศกาลเทกระจาดประจำปี 2561 บำเพ็ญกุศลให้แก่วิญญาณไร้ญาติ และแจกทานโดยวิธี   เทกระจาด ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ เป็นการทำบุญสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่พี่น้องประชาชน และเป็นการแสดงออกถึงเมตตาธรรมของผู้ที่มีจิตใจเป็นการกุศล

วันนี้(15 ส.ค.61) ณ มูลนิธิไต่ฮงกงจังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเทกระจาดประจำปี 2561 มี นายธวัชเกียรติ ศุภสกุลวัฒน์ ประธานกรรมการจัดงานเทกระจาด  กล่าวรายงาน นายอรชุน หลายประเสริฐ ประธานมูลนิธิไต่ฮงกงจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับพร้อมคณะกรรมการพร้อมทั้งยังได้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา นำโดย ดร.วิมลพรรณ สิริกาญจนาทัศน์ นำมาช่วยจัดแพกชุดของมอบอีกด้วย โดยมีผู้ยากไร้ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และเด็กนักเรียนจำนวนมาก มารับสิ่งของบริจาค ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภคและน้ำดื่มสะอาด จำนวนกว่า 2,700 ชุด

สำหรับพิธีเทกระจาดของมูลนิธิไต่ฮงกงสุรินทร์ จัดให้มีพิธีเวียนธูป การเทกระจาด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ที่ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิ พ่อค้า คหบดี ห้างร้าน ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ที่มีจิตใจเป็นการกุศล ร่วมจัดตั้งโรงทาน ร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของเป็นจำนวนมาก