ฮุจยาตไทยถึงมักกะห์ครบ 7,812 คน จุฬาฯนำทีมฮัจย์-มุสลิมทั่วโลกเกือบ 2 ล้านร่วม

347

ฮุจยาตไทย 7,812 คนถึงมักกะห์ปลอดภัย ทั่วโลกเกือบ 2 ล้าน ร่วมฮัจย์ จุฬาราชมนตรี ประชุมพบปะคณะทำงาน “ทีมไทยแลนด์” ย้ำ พัฒนาฮัจย์ไทยสู่สากล

วันที่ 17 ส.ค. 61คณะผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จากประเทศไทย ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นคณะสุดท้าย และได้เดินทางถึงมักกะห์ ซาอุดิอารเบีย เป็นที่เรียบร้อย พร้อมที่จะประกอบพิธีฮัจย์ที่จะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า

ในปีนี้มีฮัจยาตชาวไทย เดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 7,812 คน เสียชีวิต 2 คน และผู้แสวงบุญชาวไทย จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เข้าพักแรมที่เต้นท์มักตับ ที่ 97 , 98 , 99 และ 100 และจะปฏิบัติประกอบศาสนกิจฮัจย์ ณ ทุ่งมีนา ทุ่งอารอฟะห์ และทุ่งมุสดาลีฟะห์ ในวันที่ 8 – 13 ซุลฮิจยะห์ 1439 ตรงกับวันที่ 19 – 24 สิงหาคม 2561

โดยราคาสำหรับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยเฉลี่ยประมาณ 185,000 บาท และมีการเรียกเก็บเพิ่มค่าเครื่องบินจากทางซาอุฯ เพิ่มจากปีที่แล้วจำนวน 45,000 บาท เป็น 52,000 บาท โดยทางซาอุฯ จัดสายการบินมารับฮุจยาตในบางเที่ยวบิน และให้การบินไทย รับส่งในบางเที่ยวบิน ถือเป็นการผูกขาดการจัดส่งฮุจยาตของซาอุฯ

ในการประกอบพิธีฮัจย์ ในปีนี้ ทางสำนักกิจการศาสนาอิสลามและฮัจย์ ของกรมการปกครองได้จัดโครงสร้างการบริหารกิจการฮัจย์ ให้จุฬาราชมนตรี เป็นประธาน หรืออามิรุ้ลอัจย์ ที่มีอำนาจเต็ม จากเดิมที่จุฬาฯ ไม่มีอำนาจ มีอ.อรุณ บุญชม เป็นรองอามิรุ้ลฮัจย์ และมีคณะกรรมการฯ ที่มีตำแหน่งที่ลดหลั่นลงไป

เวลา 19.30 น. ที่ ห้องประชุม สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เขต มาอับดะห์ มหานครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี หัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานประชุม คณะทำงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายต่างๆ จำนวน 130 คน

จุฬาราชมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการฮัจย์มาโดยตลอด ทุกปีจะมีผู้แสวงบุญจากทั่วโลกเดินมาประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวนมาก ฮัจย์เป็นอีบาดะห์ ที่ศาสนาอิสลามกำหนดให้มุสลิมที่ความสามารถประกอบพิธีฮัจย์ได้ 1 ครั้งของชีวิต ขอให้ผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนได้ดูแลสุขภาพ และประกอบศาสนกิจฮัจย์มับรูร์ให้ครบสมบูรณ์ตามศาสนากำหนด และในนามทีมไทยแลนด์ขอบคุณเจ้าที่ทุกฝ่าย ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ดูแล ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก ด้านที่พัก และอาหาร แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยได้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาฮัจย์ไทยสู่สากล

จนถึงวันที่ 17 ส.ค.มีฮุจยาตเดินทางประกอบพิธีฮัจย์ จากทั่วโลก มีจำนวน 1,891,694 คน แยกเป็นผู้ประกอบพิธีฮัจย์ จากต่างประเทศ จำนวน 1,657,847 คน และชาวซาอุดิอาระเบีย จำนวน 233,847 คน

 

ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : อดุลเดช มาเส็ม ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์ แหล่งที่มา : สทท.สงขล