แจงร้องเรียนตรา’ขนมเปียกปูน’ หวังทำลายฮาลาลกอท.ให้เอกชนรับประโยชน์แทน

706

กอท.แจงกรมทรัพย์สินทางปัญหา เครื่องหมายฮาลาลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ สร้างมูลค่าให้ประเทศปีละกว่า 200,000 ล้านบาท สงสัยร้องเรียนหวังทำลายฮาลาลไทยให้เอกชนรับประโยชน์แทน

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2561 ตัวแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 20 ท่านได้เข้าพบ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ นนทบุรี เพื่อทำความเข้าใจเรื่องเครื่องหมายฮาลาล เนื่อง มีผู้ร้องเรียนให้มีการเพิกถอนเครื่องหมายฮาลาล โดยระบุว่า ฮาลาลเป็นสากลไม่ควรจะมีเจ้าของเครื่องหมาย ซึ่งอธิบดีได้มอบหมายให้รองอธิบดีมาพบแทนเนื่องจากติดภารกิจ

กอท. เข้าพบอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรียกร้องสละสิทธิ์ฮาลาล

นายสมัย เจริญช่าง ตัวแทนที่เดินทางไปยื่นหนังสือ ชี้แจงว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาสมควรที่จะตรวจสอบผู้ยืนร้องเรียนด้วยว่า บุคคลดังกล่าวประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายต่อองค์กรศาสนาหรือประเทศชาติเพียงใด เพราะปัจจุบันนี้การรับรองฮาลาลนั้น ส่งผลดีต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก สามารถนำรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 2 แสนล้านบาท โดยที่องค์กรศาสนา​มีหน้าที่เพียงแค่ทำการตรวจสอบและรับรองฮาลาลเท่านั้น ไม่ได้มีสิทธิ์หรือเปอร์เซ็นอะไรจากรายรับที่ผู้ประกอบการหรือโรงงานฮาลาลได้รับแม้แต่น้อย ตามผู้ร้องเรียนกล่าวอ้าง ซึ่งทุกประเทศก็มีเครื่องหมายฮาลาลของตัวเอง

ปัจจุบันนี้ เครื่องหมายฮาลาลในประเทศไทย ตราขนมเปียกปูน เป็นเครื่องหมายรับรองการออกฮาลาลของประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งต่างกับหลายๆประเทศ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย หรือประเทศในยุโรป ที่แต่ละประเทศเป็นองค์กรเอกชน ทำการรับรองฮาลาลกันเอง

กอท. เข้าพบอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรียกร้องสละสิทธิ์ฮาลาล

ทั้งนี้ ในการหารือ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ทางกรมฯได้ทำหน้าที่ตามกฏหมาย เมื่อมีผู้ร้องเรียนมา ก็จะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ส่วนการพิจารณาดำเนินการอย่างไรต่อไปนั้น ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

สำหรับการจรวจรับรองฮาลาล ประเทศไทยได้ตรวจรับรองมาตั้งแต่ปี 2492 เป็นเวลากว่า 70 ปี โดยสำนักจุฬาราชมนตรี ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เมื่อปี 2539 ก่อนการประกาศใช้พรบ.การบริหารกิจการอิสลาม 2540  ซึ่งที่ผ่านมาการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลไม่เคยมีปัญหา องค์กรศาสนาในประเทศไทย ก็ได้ทำหน้าที่ในการดูแล กำกับและพัฒนาเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความนิยมในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นตามลำดับ และการยื่นหนังสือร้องเรียนดังกล่าว มีจุดประสงค์ที่จะทำลายความน่าเชื่อถือฮาลาลของประเทศไทย โดยมุ่งประเด็นที่ต้องการให้ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ปล่อยฟรี ตราฮาลาล

ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะนำ เครื่องหมายฮาลาล จากต่างประเทศ มารับรองในประเทศไทย หรืออาจจะเป็นไปได้ คือมีการเตรียมการให้บริษัทเอกชน ทำหน้าที่ตรวจสอบฮาลาลเอง โดยไม่ต้องผ่านองค์กรศาสนา

มีรายงานว่า มีกล่าวอ้างว่า มีบริษัทใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องการที่จะสนับสนุนหรือให้มีการจัดตั้งองค์กรเอกชนขึ้นมาตรวจรับรองฮาลาลในประเทศไทย เพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ในด้านธุรกิจของตัวเอง

ฮาลาลประเทศไทย มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน คือ ในประเทศมีการรับรองฮาลาลเพียงตราหรือเครื่องหมายเดียวเท่านั้น จึงเป็นที่น่าเชื่อถืออย่างมาก ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งใหญ่หรือเล็ก ก็ได้รับการเยียวยามาโดยตลอด ดังนั้น หากเครื่องหมายฮาลาล ตกไปอยู่ภายใต้การบริหารงานของต่างศาสนิก (หรือผู้ไม่ใช่มุสลิม) ความยุ่งยาก สับสน จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งท้ายที่สุด มันก็จะทำให้ภาพลักษณ์ตราฮาลาลประเทศไทย ย้ำแย่ลงไปนี้ และนี้อาจจะเป็นเห็นผลหรือหรือแผนการหนึ่งของผู้ไม่หวังดีต่อ “ตรารับรองฮาลาลประเทศไทย” นั้นเอง

กอท. เข้าพบอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรียกร้องสละสิทธิ์ฮาลาล

กอท. เข้าพบอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรียกร้องสละสิทธิ์ฮาลาล Cr.muslimthaipost