แม่ทัพภาคที่ 2 ถวาย เปิดแพรคุมป้ายกุฏิพระราชสุตาลังการ อนุสารตณ์พระครูบวร วัดพรหมสุรินทร์

298

แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางเป็นประธาน ถวาย เปิดแพรคุมป้ายกุฏิพระราชสุตาลังการ อนุสารตณ์พระครูบวร วัดพรหมสุรินทร์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ มูลค่ากว่า  6,500,000 บาท “กว่าหกล้านห้าแสนบาท” เพื่อใช้ประโยชน์เป็นกฏิรองรับเจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์ และชั้นสองของกฏิจัดแสดงบูรพาจารย์ พร้อมมรดกอันล้ำค้าของแผ่นดิน มีข้าราชการ คหบดี พ่อค้า ประชาชนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งพร้อมมีโรงทานให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ทานอาหารอีกด้วย

วันนี้ วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่วัดพรหมสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาเป็นประธานเปิดผ้าแพรคุมป้ายกุฏิพระราชสุตาลังการ อนุสรณ์พระครูบวร วัดพรหมสุรินทร์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ถวาย มูลค่า กว่า  6,500,000 บาท “หกล้านห้าแสนบาท” เพื่อใช้ประโยชน์เป็นกฏิรองรับเจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์

ทั้งนี้ ที่แม่ทัพภาคที่ 2 เกิดแรงศรัทธา นำข้ารการ พ่อค้า ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา มียอดเงินสมทบทุนในการก่อสร้างกุฏิพระราชสุตาลังการ อนุสารตณ์พระครูบวรวัดพรหมสุรินทร์ มูลค่ากว่า  6,500,000 บาท “หกล้านห้าแสนบาท” เพื่อใช้ประโยชน์เป็นกฏิรองรับเจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์ และชั้นสองของกฏิจัดแสดงบูรพาจารย์ พร้อมมรดกอันล้ำค้าของแผ่นดิน

พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เป็นประธานพิธีทำบุญ ทอดผ้าบังสุกุล และถวายเครื่องไทยธรรม ร่วมกับข้าราชการ เพื่อรำลึกบุพการี  ทำบุญขึ้นกุฏิอนุสรณ์ พระครู บชวรวิชาญาณ  ทำบุญอุทิศบังสุกุลรวมญาติ และทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา

ในงานนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมงาน พร้อมตั้งโรงทานบริการให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ทานอาหารกันอย่างอะเร็จอร่อย และได้กุศลด้วย

ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ