กอ.อยุธยาจัดใหญ่ ‘วันสตรีมุสลิมอยุธยา: มอบโล่แม่ดีเด่น

258
ฮัจยะห์ซำเซียะฮ์ บูและ แม่มุสลิมดีเด่นประจำปี 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประดิษฐ์ นิมา’ ประธานจัดงาน ระบุ เพื่อเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน และสร้างการตระหนักรู้ในความเป็นแม่

งานวันผู้นำสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีฮัจยีประดิษฐ์ นิมา รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรรมกรรกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดงาน และฮัจยะห์รัชนี บุญมาเลิศ อดีตนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย เหรียญเงินเอเชียนเกมส์ และ  นักวิชาการศูนย์เยาวชนสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการทอ่เงที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี โดยมีบุคคลสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยส ร่วมด้วย อาทิ นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกอ.พระนครศรีอยุธยา นายสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โเยมีสตรีมุสลิมเข้าร่วมประมาณ 600 คน

รัชนี บุญมาเลิศ อดีตนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย
ประดิษฐ์ นิมา รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประดิษฐ์ กล่าวว่า การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นวันสำคัญในจิตใจคนไทย ที่ืทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรทั้งหลายตลอดมาโดยมิทรงเห็นแก่เหน็ดเหนื่อย จึงสมควรที่เราจะได้ถวายความจงรักภักดี ซึ่งวันที่ 12 สิงหาของทุกปี ทุกภาคส่วนได้นำมาเป็นวันระบุกถึงพระคุณแม่ คณะกรรมการและสัปบุรุษในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 64 แห่ง จึงได้ร่วมกันถวายพระพร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเก็ตพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเพื่อระลึกถึงถึงพระคุณแม่ จึงได้จัดงานขึ้นมา

เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการแสดงความกตัญญูและระบึกถึงพระคุณแม่ เป็นการยกย่องเชิดชูแม่ที่ได้เลี้ยงดูลูก ซึ่งประธานในพิธีได้เขิญคุณรัชนี ซึ่งเป็นมุสลิมที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และเผยแพร่ความดีงามของมุสลิม

คุณรัชนี กล่าวว่า ในฐานะที่เคยเป็นกีฬาทีมชาติ ได้ปฏิบัติตัว และแต่งกายตามหลักอิสลามอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับการยอมรับจากทีมงานและทุกคน ก็อยากฝากทุกท่านว่า จะต้องนำหลักการที่ดีของอิสลามไปปฏิบัติ ถือเป็นเผยแพร่อิสลามที่ดีงามไปด้วย

นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เขิญชวนให้ทุกคนปฏิบัติตนที่ดีเพื่อพ่อแม่ เพราะแม่คือทุกอย่างของลูก ได้ดูแลลูก ซึ่งไม่ว่าลูกจะโตแค่ไหน แม่ก็ยังห่วงใยเสมอ

‘ผู้หญิงในฐานะเมีย ก็จะต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่าให้บกพร่อง’

ในการมอบรางวัลแม่ดีเด่นกอ.พระนครศรี อยุธยา  ได้คัดเลือก ฮัจยะห์ซำเซียะฮ์ บูและ บุตรฮัจนีซัมสุดิน และฮัจยะห์ไดหนับ ไดรทัต ภรรยาฮัจนีอะห์หมัด ยูและ อิหม่ามประจำมัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม โดยเป็นบุคคลที่ได้เลี้ยงดูลูก 7 คน เป็นคนดีปฏิบัติตามหลักการศาสนาโดยไม่ออกนอกลูกนอกทาง

กิจกรรมยังมีการประกวดสตรีที่แต่งกายดีเด่นตามหลักศาสนา และการบรรยายพิเศษของประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจ.ประจวบคีรีขันธ์ เรื่องคุณค่าของสตรีในอิสลามด้วย