เตรียมจัดแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด หาตัวแทนนักตบลูกยางอายุไม่เกิน 12 ปี แข่งขันถ้วยพระราชทาน

19

เตรียมจัดแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด หาตัวแทนนักตบลูกยาง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าแข่งขันถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้(27 ส.ค.61) ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์  ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการแถลงข่าวการเตรียมจัดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด โดยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้มอบให้จังหวัดสุรินทร์ ประสานความร่วมมือกับ สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ ศึกษาธิการจังหวัด ในการจัดการแข่งขันฯ ซึ่งมีทีมที่สนใจสมัครเข้าแข่งขัน 17 ทีม แยกเป็นประเภททีมหญิง 13ทีม ประเภททีมชาย 4 ทีม

การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล อายุไม่เกิน 12 ปี ถือเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลที่อายุน้อยที่สุดของประเทศ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนของชาติได้แสดงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล รวมถึงการเสริมสร้างความรักสามัคคีระหว่างกัน หล่อหลอมให้มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม มีวินัย และสามารถสร้างคุณค่าให้สังคมในอนาคต  ซึ่งผลผลิตจากการแข่งขันฯ อาจจะได้เติบโตเป็นนักกีฬาก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและระดับโลกในนามประเทศไทยก็เป็นได้

ทั้งนี้ประชาชน เยาวชน ที่ชื่นชอบในกีฬาวอลเลย์บอลสามารถเข้าชมและเชียร์ให้กำลังใจนักตบลูกยางรุ่นจิ๋ว ในการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2561 ณ โรงยิมเผ่าแผน สนามกีฬาศรีณรงค์ อ.เมืองสุรินทร์

ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ