ชาวบ้าน และวัด เดือดร้อนโวยถนนเละเป็นโคลน สัญจรไปมาลำบากมากเหมือนกับว่าถูกเมิน วิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยแก้ไขโดยเร็ว

88

วันนี้(27 ส.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงาน ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านหนองบัวน้อย  ต.แก อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์ ว่าถนนสายจากอบต.แก ออกสู่ลำน้ำมูล เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาของชาวบ้านทั้งตำบลก็ว่าได้   ชาวบ้านมักจะใช้เส้นทางนี้ไปไร่ไปนามานมนานรุ่น ปู่ย่าตายาย และที่สำคัญถนนเส้นนี้จะผ่านสำนักสงฆ์ดอกบัวแก้ววารี  ยิ่งช่วงตอนหน้าฝนจะดูไม่จืด ของสภาพถนนก็เป็นดินเลนโคลนและยังเป็นดินเหนียว ซึ่งการสัญจรไปมาลำบากมาก แทบจะหยุดชะงัก ถ้าเข้าหน้าแล้งจะเต็มไปด้วยฝุ่นสีเทาคละคลุ้งไปหมด จึงร้องมาที่สื่อมวลชนให้เป็นกระบอกเสียงอีกแรง

ถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักของตำบลแก ก็ว่าได้ ในแต่ละปีมีผู้คนหรือชาวบ้านจะสัญจรไปมาของถนนเส้นนี้เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านส่วนมากบ้างก็ไปไร่ไปนา ออกหาปูหาปลา เก็บผัก และหาฟืน ตามวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวติประจำวันของชาวบ้าน  แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใหนเข้ามาช่วยแก้ไขให้ หรือไม่เห็นความสำคัญต่อวิถีชีวิตชุมชนชาวบ้านเหล่านี้ปล่อยเขาให้เขาทนวิบากกรรมต้องทนทุกข์ทรมานเรื่อยมา ยังไม่มีใครมาเหลียวแลไม่ เวลาฝนตกมันสุดแสนทรมานยิ่งนัก ขนาดพระภิกษุที่จำพรรษาในสำนักสงฆ์ นี้ต้องหยุดการออกเดินบิณฑบาตร พร้อมกันนี้พระอาจารย์ สมใจ  อินทปัญโญ เจ้าสำนักสงฆ์ ดอกบัวแก้ววารีได้ขอบิณฑบาตถนนเส้นนี้ด้วย  เพราะถนนเส้นนี้สภาพมันเลวร้ายมาทุกปี  ชาวบ้านและผู้คนสัญจรไมมาลำบากมาก เดือดร้อนมาก

นายสมศรี   แพงแก้ว อายุ 65 ปี แกนนำชาวบ้านหนองบัวน้อย หมู่ 9 ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ถนนเส้นนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน  มานานอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูแลกันหน่อยและแก้ไขโดยเร็ว ถ้าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนชาวบ้านหรือไม่ก็เด็กนักเรียนก็เดินไม่ได้บางทีเดินไม่ระมัดระวังลื่นล้มมีแต่ดินโคลนเต็มไปหมด  ช่วงหน้าแล้งก็มีแต่ฝุ่นคละคลุ้งเต็มไปหมด จึงขอวิงวอนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาช่วยแก้ไขถนนเส้นนี้ เพราะชาวบ้านเดือดร้อนและสัญจรไปมาลำบากมากอีกด้วย

ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ