เจ้าชายบาห์เรน ส่งผู้แทนพระองค์เปิด’ศูนย์สารสนเทศบาห์เรน’ มอ.ปัตตานี

163

รมว.สาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน แทนพระองค์เปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน แทนพระองค์เปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน ณ อาคารสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันที่ 12 กันยายน 2561

อาจารย์เล็ก แซ่จิว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
แจ้งว่า เจ้าชายคอลีฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลีฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ นางฟาอีเกาะห์ บินต์ ซอและห์ อัลซอและห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน แทนพระองค์เปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน ณ อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น.

ศูนย์สารสนเทศบาห์เรน จัดตั้งขึ้นด้วยงบประมาณจากกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวกับประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และเป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศเกี่ยวกับราชอาณาจักรบาห์เรนและภูมิภาคตะวันออกกลาง มีสารสนเทศที่ให้บริการ ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และฐานข้อมูลออนไลน์ มีพื้นที่บริการ 384 ตารางเมตร ที่นั่งอ่านหนังสือ 220 ที่นั่ง เปิดให้บริการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นมา