สวยงาม! ฮิญาบร่วมพาเหรด กีฬาสีอนุบาลปัตตานี

158
ขอบคุณภาพจาก chaidantai.com

ความขัดแย่งในอนุบาลปัตตานี การสวมฮิญาบได้คลี่คลาย ภาพล่าสุดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน มีนักเรียนสวมฮิญาบเข้าร่วมพาเหรด เป็นภาพที่สวยงาม 

ข้องมูลจากเวบไซด์ chaidantai.com รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี  นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ “ดอกบัวเกมส์” ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561

 

นางศุภผล จุลละนันทน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์  เป็นการแข่งขันในระดับประถมศึกษา มีนักเรียน 1,545 คน และ บุคลากร 104 คน ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดี มีทักษะทางด้านกีฬา ฝึกการอยู่ในสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา และ รู้จักการวางแผนในการทำงาน โดยแบ่งเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีส้ม สีฟ้า และ สีเหลือง กีบ 6 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย , วอลเลย์บอลผสม , โยนบอลลงตะกร้าหญิง , แชร์บอลหญิง , วิ่งผลัดอ้อมเสาชายหญิงและชู๊ทบาสเกตบอลชายหญิง จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2561 โดยความร่วมมือและสนับสนุนคณะครู ผู้ปกครอง ห้างร้านและพี่น้องประชาชน
นอกจากนี้ ยังได้มีการเดินขบวนพาเหรดเพื่อสร้างกระแสส่งเสริมการออกกำลัยกายและแสดงถึงการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชนด้วย

 

นิอดุลย์ @ชายแดนใต้