ออกแล้วคำสั่งคสช.ปลดล็อก-ยกเลิกไพรมารีโหวต ห้ามหาเสียงโซเชียล

1138

คสช.ออกคำสั่งปลดล็อกการเมือง โดยยกเลิกรัฐธรรมนูญและพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.หลายมาตรา ห้ามใช้โซเชียลหาเสียง-ยกเลิกไพรมารี่โหวต แค่รับฟังความเห็น

วันที่ 14 กันยายน ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.) ที่13/2561 ลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อปลดล็อกทางการเมืองให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้

สาระสำคัญ อาทิ ในข้อ 6 ให้ใช้เทคโนโลยีประชาสัมพันธ์กับผู้ดำรงตำแหน่งภายในหรือกับสมาชิกพรรคได้ แต่การดำเนินการต้องไม่มีลักษณะการหาเสียง
ให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคได้ ให้รับสมาชิกได้ ให้มีการระดมทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมพรรคได้ และให้ขยายเวลาสมาชิกจ่ายค่าสมาชิกออกไป

ในส่วนของไพรมารี่โหวต หรือการคัดเลือกผู้สมัครของพรรค กฎหมายกำหนดให้สมาชิกพรรคเลือกนั้น คำสั่งคสช.กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรค 4 คน ตัวแทนสมาชิกพรรค 7 คน โดยการรับฟังความเห็นของสมาชิกพรรค และมีสิทธิ์ในการโต้แย้งหากคณะกรรมการบริหารพรรคไม่เห็นด้วย

รายละเอียดราชกิจจานุเบกษาด้านล่าง
T24