พลังงานจังหวัด นำสื่อสัญจรศึกษาดูงานในโครงการอนุรักษ์และพลังงานทดแทน

253

วันนี้(18 ก.ย. 2561) สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ กระทรวงพลังงาน ได้ทำกิจกรรมสื่อสุรินทร์สัญจร ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและกิจกรรมในส่วนภูมิภาค กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางสุจิตรา  สงวนศิริ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ  รักษาการแทนพลังงานจังหวัดสุรินทร์ โดยลงพื้นที่ศึกษาดูงานภายใต้  โครงการเมืองลีงโมเดล ในพื้นที่ ต.เมืองลีง  อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

พร้อมกันนี้มี นายประเสริฐ สุขจิต นายก อบต.เมืองลีง ร่วมโครงการด้านพลังงานภายใต้โครงการเมืองลีงโมเดล ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ซึ่งได้นำสื่อมวลชน จำนวน 15 คน เข้าพื้นที่ศึกษาดูงานในการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชน ด้วยบ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาด 1.5 ลูกบาศก์เมตร และ ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกับเข้าชมการอบแห้งดอกไม้ประดิษฐ์จากวัตถุธรรมชาติโดยโรงงานอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3X4 เมตร  ต่อมาได้ลงพื้นที่ดูการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตรและระบบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานโซล่าเซลล์

ในการจัดกิจกรรมสื่อสัญจรครั้งนี้  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการด้านพลังงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทนให้กับสื่อมวลชนในพื้นที่และเพื่อให้สื่อมวลชนเป็นตัวกลางในการเป็นสื่อโครงการด้านพลังงานในจังหวัดสุรินทร์ ให้ประชาชนได้รับรู้ได้ถูกต้องและทั่วถึง นับว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โชคดีอย่างมาก สำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องพลังงานทดแทน ก็สามารถมาศึกษาดูงานและเรียนรู้หาข้อมูลได้ที่ ต.เมืองลิ่ง อ.จอมพระได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนอีก ทำให้ประหยัดงบประมาณของเราอีกด้วย

นางสุจิตรา สงวนศิริ นักวิชาการพลังงานชำนาญ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่าการจัดกิจกรรามสื่อสุรินทร์สัญจรภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและกิจกรรมในส่วนภูมิภาค กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ 2561 ได้นำสื่อมวลชน จำนวน 15 คน เข้ามาศึกษาพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบถึงพลังงานทดแทน พร้อมกับเพื่อให้สื่อมวลชนได้เป็นตัวกลางในการเป็นสื่อโครงการด้านพลังงานในจังหวัดสุรินทร์ ให้ประชาชนได้รับรู้ได้ถูกต้องและให้ทั่วถึงได้มากที่สุด

นายประเสริฐ สุขจิต นายก อบต.เมืองลีง กล่าวว่า  จากปัญหาดังกล่าว ทาง อบต.ได้ศึกษามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นบ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาด 1.5 ลูกบาศก์เมตร และ ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกับการอบแห้งดอกไม้ประดิษฐ์จากวัตถุธรรมชาติโดยโรงงานอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3X4 เมตร และผลิตก๊าซชีวภาพด้วยบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตรและระบบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานโซล่าเซลล์ จนประสบความสำเร็จเพราะได้รับการประสานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้อีกด้วย

ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ