กกต.แบ่งเขต 350 เขตทั่วประเทศ จังหวัดไหนมี ส.ส.กี่คน

221

กกต. ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง เริ่มจาก แบ่งเขตเลือกตั้ง และ ติดประกาศให้ ประชาชน และ พรรคการเมือง ตรวจสอบ ให้ความเห็น ตามขั้นตอนภายในเวลา 55 วัน ก่อนประกาศในราชกิจจาฯ

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงภายหลัง ประชุม กกต.ถึงการออกระเบียบว่า ด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้ง สส. หลังจาก พ.ร.ป.ว่า ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะมีเวลา 90 วันก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ ดังนั้นจะแบ่งเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และ อีก30 วันที่เหลือเปิดให้พรรคการเมืองตั้งกรรมการสรรหาคัดเลือกผู้สมัคร

สำหรับขั้นตอนการแบ่งเขต โดยจะเริ่มดำเนินการภายในวันนี้(19 ก.ย.) ทันที  คือ ผู้อำนวยการ การเลือกตั้ง ประจำจังหวัดจะใช้เวลา 14 วัน กำหนดรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 3 รูปแบบตามข้อ 6 ของระเบียบการแบ่งเขต โดยจะครบกำหนดวันที่ 3 ตุลาคม 2561 และ ใช้เวลาอีก10 วัน ประกาศให้ประชาชน พรรคการเมือง ให้ความเห็น จากนั้น ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัด จะรวบรวมความเห็นภายใน 3 วัน คือ วันที่ 13 ตุลาคม เพื่อส่งให้ กกต.พิจารณาภายใน 20 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 5 พฤศจิกายน และ นำส่งเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมแล้ว 55 วัน

“ยืนยันว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปตามหลักการเรื่องจำนวนราษฎรและจำนวน ส.ส.ที่เปลี่ยนแปลงไปยึดประชาชนเป็นหลัก พร้อมรับฟังความคิดเห็น ไม่ได้คำนึงว่าจะต้องให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะต้องจัดการเลือกตั้งให้เป็นธรรมจึงไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ใครทั้งสิ้น” นายอิทธิพรกล่าว

ประธาน กกต. ยังกล่าวถึงการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หาเสียงว่า คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2561ให้พรรคการเมืองสามารถใช้ โซเชียลมีเดีย ติดต่อสื่อสารกับผู้ดำรงตำแหน่งภายในพรรค และ สมาชิกพรรคได้ ถือเป็น การคลายล็อกแล้ว แต่การจะหาเสียง กระทำไม่ได้ เพราะคำสั่ง คสช.ที่ 57/2557 ยังคงอยู่