เปิดตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็งลดความแออัดการบริการประชาชน

198

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เปิดอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง มูลค่าการก่อสร้างกว่า 400 ล้านบาท ยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลศูนย์ รวมทั้งลดความแออัดในการให้บริการสุขภาพประชาชน

วันนี้(20 ก.ย.61) นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานนำผู้บริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ ข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติ และเครือข่ายด้านสาธารณสุข ทำพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเปิดผ้าแพรคลุมป้ายอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ในการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง เป็นอาคาร ค.ส.ล. 9 ชั้น โดยชั้น 1-6 เป็นอาคารงานบริการผู้ป่วยนอก  ชั้น 7-9 เป็นสำนักงานบริหาร รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร วงเงินก่อสร้าง 418 ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา

โรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 914 เตียง เปิดให้บริการมากว่า 67 ปี  ปัจจุบันมีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการเฉลี่ยวันละ 2,700 ราย มี Excellence center ประกอบด้วย ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์ทารกแรกเกิด และศูนย์มะเร็ง ให้บริการด้วยทีมบุคลากรที่เชี่ยวชาญและบริการประชาชนจนเป็นที่เชื่อมั่น  แต่เพื่อรองรับการขยายตัวด้านโครงสร้างกับจำนวนผู้ใช้บริการที่มีความแออัดซับซ้อน อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย แห่งนี้จะลดความแอดอัด รองรับและยกระดับศักยภาพการเป็นโรงพยาบาลศูนย์ของโรงพยาบาลสุรินทร์

ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ