สำนักงานคุมประพฤติพร้อมนำเครื่องติดตามตัวหรือ EM มาใช้ติดตามผู้กระทำผิด เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

268

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสำนักงานคุมประพฤติ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์หรือ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด ให้มีความรู้ความเข้าใจ และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และเป็นการตอบสนองต่อภารกิจกรมคุมประพฤติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีบุคลากรจากภาครัฐ จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ

รูปแบบการอบรมประกอบด้วย การบรรยายความรู้ และการร่วมเวทีเสวนา มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  ภาค 3 ศาลจังหวัดสุรินทร์ เรือนจำกลางสุรินทร์ คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวุฒิ   มณีนิล      รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 เป็นประธาน

นางดวงพร ปิยะพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ บอกกับทีมข่าวว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด หรือ EM ใช้กับผู้ที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสั่งคุมประพฤติ อาทิ ผู้ถูกคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ผู้ได้รับการพักการลงโทษ เป็นคดีเกี่ยวกับการพักลด หรือเป็นคดีที่รับการปล่อยตัวจากเรือนจำก่อนเวลาอันสมควร โดยใช้หลักในการยินยอม พร้อมกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติด้วยเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อไม่ให้เสี่ยงกลับไปกระทำความผิด และเพื่อป้องกันความปลอดภัยของสังคม  มีการเชื่อมต่อกับระบบ GPS เพื่อให้ทราบว่าผู้ต้องหาอยู่ที่ใด เมื่อผิดเงื่อนไขจะมีการรายงานให้ศาลทราบ เพื่อเพิ่มมาตรการลงโทษให้มากขึ้น ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์  คาดว่าจะได้รับเครื่องติดตามตัวผู้กระทำผิด จำนวน 200 เครื่อง ภายในเดือนมกราคม 2562

ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ